Jobba hos oss

Vill du bli en i gänget på vår resa mot att bli Skånes bästa boendekommun? Kävlinge kommun söker ständigt efter drivna, kompetenta och utvecklingsbenägna medarbetare!

Medelålders, glad medarbetare pekar på anteckningarna på whiteboardtavlan för åhörarna.

Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

För att ge kommuninvånarna bästa möjliga service, ha välmående arbetsplatser och nå framgång arbetar vi efter en gemensam värdegrund. Värdeorden utgörs av öppenhet, engagemang och utveckling och följs av samtliga verksamheter.

Arbetsglädje är grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och inflytande ger vi förutsättningar för en god hälsa och en bra arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö något som var och en tar ansvar för. De goda resultaten, en bra stämning och möjligheterna att utvecklas är några av anledningarna till att våra medarbetare trivs så bra hos oss.

Stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb

Vi är lite extra stolta över att vara kommunanställda. Tillsammans rår vi om både barn, unga och äldre och får Kävlinge kommun att fungera för tusentals invånare. Vi bygger samhällen och får vardagslivet att fungera för medmänniskorna omkring oss. Det känns bra - i hjärtat.

I Kävlinge kommun finns det en uppsjö av olika tjänster som alla drar sitt strå till stacken.Det är vi som fixar snöröjningen och julbelysningen på gator och torg. Vi samordnar frivilliginsatser och anordnar hälsofrämjande akitiviteter för kommuninvånarna. Vi skapar också e-tjänster så att du kan sköta dina ärenden när det passar dig bäst och kommunicerar i sociala medier och på webbplatsen så att du alltid är informerad om vad som händer i din närmiljö. Vad kan du bidra med?

Våra ledord och värdegrund

Vi arbetar efter en gemensam värdegrund. Värdeorden utgörs av öppenhet, engagemang och utveckling och följs av samtliga verksamheter.

Öppenhet

 • Förtroende - Vi delar med oss och känner tillit
 • Inkluderande - Vi är välkomnande och visar hänsyn
 • Lyhörda - Vi lyssnar, svarar och agerar

Engagemang

 • Intresserade - Vi är närvarande, vi bryr oss och vi visar omtanke
 • Handlingskraftiga - Vi är beslutsamma och entusiastiska på arbetet
 • Ansvarstagande - Vi bidrar till helheten, tar initiativ och skapar värde

Utveckling

 • Nyfikna – Vi lär av varandra och är öppna för vår omvärld 
 • Resultatinriktade – Vi är fokuserade och arbetar mot utsatta mål 
 • Modiga – Vi är kreativa och vågar tänka nytt
   

Årets medarbetare, chef och aktivitet

Varje år har invånare och medarbetare möjlighet att nominera årets medarbetare, chef och aktivitet i Kävlinge kommun. Bakgrunden är att kommunen vill bli bättre på service och tillgänglighet. En del i det arbetet är att ta tillvara på och lyfta goda exempel och uppmärksamma speciellt goda insatser i den kommunala organisationen.

Årets medarbetare 2020

Årets medarbetare 2020 är Carina Nilsson, cafeteriaföreståndare på Korsbackaskolan.

Motiveringen

På Korsbackaskolan finns en medarbetare som är något utöver det vanliga, ja rent av hjärtat på skolan.

Carina Nilsson är hjärtat både för elever och personal och ger trygghet där hon står mitt i skolan varje dag. Carina ser till att alla mår bra genom att fråga hur det är, alltid veta vad man vill ha, lyssnar in på vardagliga problem och glädjeämne och gläds med kollegor och elever i stort och smått. Alla elever vet att till Carina, dit kan jag gå om jag vill prata om allt från kärleksproblem till lärare - Carina lyssnar alltid och ger rättvisa råd. Till Carina är man alltid välkommen!

För att sätta extra guldkant på tillvaron fixar Carina fredagsmyset genom att baka något gott. Om man skulle googla Kävlinge kommuns gemensamma värdegrund som är öppenhet, utveckling och engagemang så är vi säkra på att det kommer upp en bild på Korsbackaskolans hjärta, Carina Nilsson!

Årets chef 2020

Årets chef 2020 är Robin Andersson, enhetschef för Handläggarenheten.

Motiveringen

Robin Andersson har under året 2019 utvecklat handläggarenheten inom sektor Omsorg, genom att rekrytera positiva, arbetsamma och kompetenta medarbetare.

Robin har genom målmedvetet arbete fått sina medarbetare att arbeta mot tydliga mål som sätter medborgarna i fokus genom att stärka servicen, samt arbetat för en rättssäker handläggning där medborgarna får den hjälp de är berättigade till.

Robin är en lyhörd chef som lyfter sina medarbetare till att utvecklas och att göra ett bra arbete och har på kort tid lyckats skapa och bibehålla en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro. Genom ett öppet klimat, god stämning och med små medel skapar han glädje på arbetsplatsen och utvecklat enheten med en stabil ekonomi. Robin har en viktig roll i sektorns ledningsarbete genom att se helheten för alla verksamheter för att bidra till att Kävlinge kommuns omsorg ska tillhöra de bästa i Sverige!

Årets aktivitet 2020

Årets aktivitet 2020 är Handarbetsfestivalen.

Motiveringen

Genom Handarbetsfestivalen den 16 november 2019 har Kävlingebor och andra som har ett intresse av att göra något med händerna, uppmuntrats till kreativitet genom föreläsning och workshops.

Närmare 300 personer, unga som gamla, bidrog till att göra biblioteket till en aktivitetsplats med garnet i centrum. Skapande i garn är oberoende av språk och ålder och inbjuder till spännande möten vilket festivalen visade. Handarbetsfestivalen arrangerades av biblioteket, hälsofrämjande enheten, kultursamordnare med medverkan av lokala föreningar, privatpersoner och studieförbund. Handarbetsfestivalen är ett fantastiskt exempel på gränsöverskridande samarbete där olika verksamheter, föreningar och privatpersoner tillsammans skapar en kreativ och värdefull aktivitet som bidrar till en rik fritid för alla i vår kommun!

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?