Öppna förskolan, familjehuset

Öppna förskolan och Familjehuset är en viktig del av förskoleverksamheten och ett värdefullt komplement till förskola och pedagogisk omsorg. Det är en förskolepedagogiskt inriktad mötesplats som främst vänder sig till barn i åldern 0-6 år och deras föräldrar eller annan vuxen som följer med barnet.

Två barn pysslar

Coronainformation

Öppna förskolan är helt stängd från måndagen den 7 december 2020.

På grund av ökad smittspridning i Skåne stänger vi verksamheten för att bidra till att minska risk för smittspridning och utifrån ändrade riktlinjer om att inte ha grupper mer än 8 personer.

Hoppas på förståelse – Tillsammans hjälps vi åt!

Följ oss på Facebook, Familjehuset/Öppna förskolan i Kävlingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Vi följer skolans terminstider och lovdagar
  • Öppna förskolan finns i Kävlinge

Vad gör man på Öppna förskolan?

På Öppna förskolan/Familjehuset träffas barn och föräldrar för att leka, måla, pyssla, sjunga och ha trevligt tillsammans! Verksamheten leds av förskollärare.

Barnen erbjuds en rolig och stimulerande miljö där nyfikenhet, företagsamhet och lust att lära tas tillvara.

Lek och skapande verksamhet i olika former ges stort utrymme och det egna utforskandet uppmuntras. Verksamheten bygger på besökarnas aktiva deltagande, såväl barn som vuxna.

Vi erbjuder stöd och uppmuntran till dig som förälder och verkar för att skapa en ökad medvetenhet om barns utveckling och behov.

Öppna förskolan sprider också information om, samt förmedlar kontakt med, andra verksamheter inom Kävlinge kommun.

Verksamheten regleras i Skollagen samt Läroplan för förskolan.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?