Tolvåkers förskola

Tolvåkers förskola är en nybyggd förskola i Löddeköpinge. Hos oss står trygghet, glädje och nyfikenhet i fokus.

Barn som leker med stora legobitar ute

Fotograf Anders Ebefeldt

Kompetensutvecklingsdagar

  • 30 augusti 2021
  • 26 november 2021

Kontakt arbetslag

Granen
046-73 94 99
046-73 94 94

Pilen
046-73 95 96
046-73 94 92
046-73 94 91

Eken
046-73 95 95
046-73 94 90

Björken
046-73 99 37

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • InfoMentor - förskolan lärplattform
  • e-post och telefon
  • utvecklingssamtal
  • enkäter

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Vår vision

På vår förskola är alla barn vårt gemensamma ansvar. Alla visar respekt för varandra, alla känner sig trygga och tar avstånd från våld, hot och/eller kränkande behandling.

Vi vill att alla barn skall känna leklust och få utlopp för sin vetgirighet under sin vistelse hos oss samt få leka, skratta, gråta och vara någons kompis i en trygg miljö.

Hos oss står trygghet, glädje och nyfikenhet i fokus

Trygghet - Genom att skapa en gemenskap och en VI-känsla där alla barn blir lyssnade på och sedda lägger vi grunden för en gemensam värdegrund.

Glädje - Glädje är grunden för ett livslångt och lustfyllt lärande som sker genom planerad och spontan undervisning i mindre gruppkonstellationer.

Nyfikenhet - Vi tar tillvara barnens nyfikenhet genom ett utforskande arbetssätt där undervisningsmiljöerna speglar barnens behov och intresse.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?