Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Förskoleteamet

Förskoleteamet i Kävlinge kommun är en stödfunktion som kompletterar förskolans verksamhet och arbetar på uppdrag av rektor.

Förskoleteamet arbetar förebyggande och hälsofrämjande med:

Konsultation och handledning

  • Konsultation och handledning utifrån psykologisk och specialpedagogisk kunskap, teorier och perspektiv.
  • Konsultation och arbetslagshandledning med syfte att reflektera kring situationer i yrkespraktiken.
  • Stöd vid kartläggning på individ, grupp och organisationsnivå.

Verksamhetsutveckling

  • I form av kompetensutveckling/fortbildning.
  • Uppföljning och utvärdering av insatser.
  • Systematiskt kvalitetsarbete i alla typer av uppdrag

Stödjande insatser

  • Stöd vid krissituation.
  • Stödja rektorer och pedagoger vid svåra samtal.

Samverkan

  • Samverkan med externa aktörer i förskole relaterade frågor, till exempel Barnavårdscentralen, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Logoped, Socialförvaltningen och skola.

Förskoleteamet består av psykolog och specialpedagoger.

Uppdaterad 2019-12-06

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga