Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Modersmål, hemspråk

​Modersmål i grundskolan

Alla elever som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

 • språket används dagligen i hemmet
 • eleven har grundläggande kunskaper i språket

Med grundläggande kunskaper i språket menas:

  • Eleven måste kunna följa med aktivt i undervisningen.
   • Eleven måste visa att hen förstår enkla muntliga instruktioner.
    • Eleven måste kunna delta i kommunikation utifrån vardagsnära/elevnära ämnen.

    Modersmålsundervisningen bedrivs uteslutande på modersmålet.

    Bedömning av grundläggande kunskaper

    Skollagen kräver att eleven ska ha grundläggande kunskaper i modersmålet för att ha rätt att läsa ämnet modersmål i grundskolan. Modersmålslärare är därför skyldiga att göra en bedömning av elevens grundläggande kunskaper. Bedömningen sker vid ett tillfälle innan eleven skrivs in på modersmålsundervisningen.

    Ansökan om modersmål

    Du som är förälder/vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn. Anmälning sker via kommunens e-tjänst. För att få undervisning krävs att minst 5 elever har behov av samma modersmål och att lärare finns att tillgå.

    Minoritetsspråken samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, yiddisch och finska har en särställning. Modersmålsundervisning på något av dessa språk ges även om det är färre än 5 elever och om det finns lärare att tillgå.

    Ansökan sker via kommunens e-tjänst senast den 2 maj. Detta gäller enbart nya elever som inte har deltagit i undervisningen tidigare. Övriga elever förs över automatiskt till påföljande läsår om inte avanmälan görs. När ditt barn är anmält till modersmål är undervisningen obligatorisk. Om ditt barn inte längre ska ha modersmålsundervisning ska du anmäla det via kommunens e-tjänst.

    Ansökningar efter den 2 maj hanteras enligt följande:

    Om det finns plats i befintliga grupper kommer ditt barn att få en plats, om inte görs ny ansökan inför nästa läsårsstart.

    Rätt till modersmålsundervisning

    Eleven måste visa att den har grundläggande kunskaper på modersmålet innan undervisningen startar. Efter bedömning som görs av modersmålsläraren beslutas om eleven uppfyller kraven för att få modersmålsundervisning.

    Man blir beviljad modersmål om det finns:

    • En lämplig lärare i det sökta språket
    • Minst fem barn med samma språk finns i kommunen

    Modersmålslärare kontaktar vårdnadshavare för tid och plats för undervisningen.

    Var får mitt barn undervisning?

    Modersmålsundervisning kan anordnas på den skola eleven tillhör eller på en skola i närheten. Undervisningen sker i anslutning till skoldagen.

    Barn i årskurs 4-9 kan behöva förflytta sig till en närliggande skola.

    Betyg

    Elever i skolår 6-9 får betyg i modersmål enligt skalan A till E. Alla elever skolår 1-9 får omdöme i InfoMentor.

    Hur gör jag för att avsluta modersmålsundervisningen?

    För att avsluta modersmålsundervisningen ska du som vårdnadshavare göra en avanmälan via kommunens e-tjänst.

    Modersmål i förskolan

    Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål.

    I läroplanen för förskolan framgår att verksamheten ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Vidare ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

    Det språkliga lärandet blir bäst när språket används i meningsfulla sammanhang i vardagen, till exempel i lek, musik, sagor och skapande verksamhet. Förskollärare och arbetslag ska därför erbjuda undervisning som anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov, för att medverka till barns utveckling av sitt modersmål.

    Om du har frågor angående modersmålsstöd i förskolan, ta kontakt med förskollärare eller rektor på ditt barns förskola för mer information.

    Uppdaterad 2020-06-23

     

    E-post
    kontakt@kavlinge.se

    Telefonnummer
    046-73 90 00

    Organisationsnummer: 21 20 00 1058

     

    Postadress
    Kävlinge kommun
    Verksamhetens namn
    244 80 Kävlinge

    Besöksadress
    Kullagatan 2, Kävlinge

     

    Öppettider
    Måndag 08.00 - 16.30
    Tisdag 08.00 - 17.00
    Onsdag 08.00 - 16.30
    Torsdag 08.00 - 16.30
    Fredag 08.00 - 15.00

    FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

    Facebook logga