Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Särskilt stöd

Om du har barn som är i behov av särskilt stöd

Förskolans utbildning ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar, enligt Skollagen och Lpfö 18

Förskoleteamet i Kävlinge kommun är en stödfunktion som består av specialpedagoger och leg. psykolog. Förskoleteamet kompletterar förskolans verksamhet och arbetar på uppdrag av rektor.

Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med:

Konsultation och handledning

  • Konsultation och handledning utifrån psykologisk och specialpedagogisk kunskap, teorier och perspektiv.
  • Konsultation och arbetslagshandledning med syfte att reflektera kring situationer i yrkespraktiken.
  • Stöd vid kartläggning på individ, grupp och organisationsnivå.

Verksamhetsutveckling

  • I form av kompetensutveckling/fortbildning.
  • Uppföljning och utvärdering av insatser.
  • Systematiskt kvalitetsarbete i alla typer av uppdrag

Stödjande insatser

  • Stöd vid krissituation.
  • Stödja rektor och pedagoger vid svåra samtal.

Samverkan

  • Samverkan med externa aktörer i förskole relaterade frågor, t.ex. Barnavårdscentralen, Barn- och ungdomshabiliteringen, Barn- och ungdomspsykiatrin, Logoped, Socialförvaltningen och skola.

Om du som förälder ville veta mer om särskilt stöd kontaktar du arbetslag, förskollärare eller rektor på den förskola där ditt barn går.

Uppdaterad 2020-01-07

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga