Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Centralt skolråd

Skolrådens samverkansorgan består av två valda representanter från varje Kävlingeskolas skolråd, de tre politikerna  i Bildningsnämndens presidium samt tjänstemän från Bildningskansliet. Skolrådens samverkansorgan sammanträffar ca två gånger per termin kring ärenden av skolgenerell och kommungemensam karaktär.

Vårterminens datum är:

  • Tisdagen den 20 mars 2018, kl. 18-20, Ljungenskolan.
  • Tisdagen den 17 april 2018 - gemensamt råd för förskola och grundskola.

Minnesanteckningar

Uppdaterad 2018-03-15

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00