Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Centralt skolråd

Skolrådens samverkansorgan består av två valda representanter från varje Kävlingeskolas skolråd, de tre politikerna  i Bildningsnämndens presidium samt tjänstemän från Bildningskansliet. Skolrådens samverkansorgan sammanträffar ca två gånger per termin kring ärenden av skolgenerell och kommungemensam karaktär.

Höstterminens datum är:

Minnesanteckningar

Uppdaterad 2017-09-21

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00