Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Om skolan

Våra mål

 • Trygghet och trivsel
 • Normer och värden

Mål

 • Alla elever, föräldrar och personal ska känna trygghet och trivsel i skolan. Alla ska visa respekt för och ta hänsyn till varandra.
 • Skolan ska arbeta för att stärka varje elevs självkänsla och utveckling mot en trygg identitet.
 • Vi vill skapa förståelse för att vi alla är olika och att vi har olika behov och förutsättningar.
 • Vi ska arbeta för att alla ska lära sig förstå och kunna leva sig in i andras villkor och värderingar.
 • Alla barn och ungdomar ska kunna delta i en lugn och harmonisk måltidsverksamhet tillsammans med personal/lärare

Medel

 • Alla på skolan arbetar aktivt tillsammans för att skapa trygghet och trivsel för alla. Personal, föräldrar och elever ansvarar tillsammans för att skolans värdegrund och gemensamt utformade regler följs.
 • Alla arbetar enligt upprättande planer för arbete mot mobbning och annan kränkande behandling och arbete med ANT.
 • Klassföreståndare/mentor insamlar och samordnar all information rörande eleven, samt ansvarar för att hemmen och berörd personal får del av denna så att en helhetssyn på eleven kan främjas. Klassföreståndare/mentor ska alltid informeras om någon åtgärd vidtages av annan personal.
 • Alla som arbetar i skolan ska klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet. Alla som arbetar i skolan ska öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem.
 • Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för solidaritet och människors lika värde.
 • Elever och personal ska tillsammans ansvara för en god skolmåltidsmiljö. Matråd, där elever ingår, ska finnas.


Uppdaterad 2013-06-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga