Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kvalitet och utveckling

Lackalänga skolas systematiska kvalitetsarbete

Läsåret 19/20 gäller skolans prioriterade områden Trygghet och Trivsel samt Undervisningens kvalitet. Till dessa prioriterade områden finns arbetsplaner och kompetensutvecklings-satsningar. Vissa delar har beröringspunkter inom flera prioriterade områden, som t ex IT som pedagogiskt verktyg. Att ha medie- och informationskunnighet kan ses ur olika aspekter där både källkritik och faror på nätet ingår. Läroplanen har kompletterats med kunskapskrav som rör digitalisering. Vi har kommit långt i detta avseende, men fortsätter vårt utvecklingsarbete.

Att uppleva trygghet och trivsel är väsentligt för lärandet. Vi strävar efter ett gemensamt förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor för att skapa gemenskap och sammanhållning. 

Precis som tidigare år har läsningen en betydande roll i skolans arbete. Här är alla pedagoger inblandade, både på fritids och i skolan. Vi vill gärna engagera alla föräldrar också. Att bli en god läsare kräver mycket träning!

Att elever känner till målen och vet hur de ska nå dem är en framgångsfaktor. Vi arbetar därför med lärandematriser.

Vi tillämpar kooperativt lärande. Kooperativt lärande är både en metodik och ett pedagogiskt förhållningssätt som leder till ökad inkludering, högre elevaktivitet, ökad social utveckling och lärande. Genom att eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar både måluppfyllelsen och deras sociala sammanhållning.

När vi pratar om betyg, förmågor och kunskapskrav.......

Lgr 11 kallas den läroplan som kom 2011. Med den kom nya begrepp som centralt innehåll, kunskapskrav, och förmågor. Den nya skollagen från 2011 gav oss en ny betygsskala och anger att betyg ska sättas i åk 6.

Vill du veta mer om detta, se "Betyg, så funkar det"


Uppdaterad 2020-03-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga