Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vad innebär förskoleklass?

Obligatorisk förskoleklass

Förskoleklassen är obligatorisk sedan höstterminen 2018. Det innebär att eleverna har närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan.

Våra förskoleklasser arbetar med språkutveckling enligt Bornholmsmodellen. Vi arbetar utifrån läroplanen med tyngdpunkt på lärande genom upplevelser och lek. Vid ett tillfälle i veckan har förskoleklassen idrott i idrottshallen. Även längre utevistelser finns med på schemat. I förskoleklassen har leken stor betydelse.

Alla elever på Ljungenskolan börjar sin skoldag klockan 8.15. Förskoleklassen slutar klockan 13.40 och de barn som inte går hem då fortsätter sin eftermiddag på fritids.

Förberedelser

I november/december kallas föräldrar till informationsmöte på skolan. Under våren det året ditt barn ska börja i förskoleklass sker även andra förberedelser. Förskola och skola följer en inarbetad handlingsplan som beskriver bland annat kontakter, samverkan och inskolning. Grupper bildas och information skickas ut till föräldrar. Ett första föräldramöte hålls i början av höstterminen.

Inskolning

För att övergången från förskolan till skolan ska bli så bra som möjligt, besöker de blivande förskoleklasseleverna skolan, men allra först besöker personalen i förskoleklassen barnen på de olika avdelningarna. Även föräldrar ges möjlighet att besöka skolan.

Skolan börjar!

I samband med att skolan börjar i augusti är det oftast dags att börja på fritids också. Fritids lämnar information om sina tider för inskolning i god tid.

Du är alltid välkommen med frågor och funderingar! Kontakta
rektor Gunilla Frangeur gunilla.frangeur@kavlinge.se ,
förskollärare Pernilla Elkander pernilla.elkander@kavlinge.se eller
fritidspedagog Ann-Marie Hansson ann-marie.hansson@kavlinge.se

Vi ha samlat all information på en egen sida https://sites.google.com/edu-kavlinge.se/ljulacfsklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2019-08-28

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga