Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Särskilt stöd

Är du orolig för ditt barn?

Det är skolans ansvar att uppmärksamma elevers behov av särskilt stöd, men om du som förälder känner oro för ditt barns skolgång ska du vända dig direkt till personal på skolan där ditt barn är inskrivet. I första hand vänder du dig till rektor, men du kan även kontakta ditt barns mentor eller någon av elevhälsans personal.

Skolan har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Varje elev som behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få det och stödet ska utformas efter den enskilda elevens behov och förutsättningar.

När skolpersonal befarar att en elev far illa eller att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till skolan rektor. Rektor ska skyndsamt utreda elevens behov av särskilt stöd. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogram och beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram kan överklagas.

Alla skolor i Kävlinge kommun har tillgång till psykolog, kurator, skolsköterska, skolläkare och centrala specialpedagoger via elevhälsan. Kontaktuppgifter till elevhälsan finns på kommunens webbplats under ”Barn och Utbildning - Elevhälsa/Hälsovård” och även på varje skolas egen webbplats.

Elevhälsans uppdrag är att ge rätt stöd så varje elev får bästa inlärningsmiljö utifrån elevens behov och förutsättningar.

Elevhälsans personal har kompentens att ge stöd till elever med funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter.

Vid behov samarbetar elevhälsan med socialtjänsten, BUP och habilitering.

Mer information om elevhälsans arbete finns på kommunens webbplats under ”Barn och utbildning”


Uppdaterad 2019-08-15

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga