Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Regler och riktlinjer

Rätt till modersmålsundervisning

Eleven måste visa att den har grundläggande kunskaper på modersmålet innan undervisningen startar (gäller inte för minoritetsspråken). Efter bedömning som görs av modersmålsläraren beslutas om eleven uppfyller kraven för att få modersmålsundervisning.

Man blir beviljad modersmål om det finns:

  • En lämplig lärare i det sökta språket
  • Minst fem barn med samma språk finns i kommunen

Modersmålsläraren kontaktar vårdnadshavare för tid och plats för undervisningen.

Anmälan till modersmålsundervisning

Du behöver endast anmäla ditt barn en gång till modersmålsundervisningen under hela skoltiden, därefter deltar barnet till dess en avanmälan görs .

Obligatorisk närvaro

När ditt barn är anmält till modersmål är undervisningen obligatorisk. Det innebär att det är närvaroplikt på lektionerna och läraren kommer att kontakta vårdnadshavare om inte frånvaron är meddelad och giltig. Vid upprepad ogiltig frånvaro/hög frånvaro kommer ditt barn att skrivas ut från undervisningen.

Ansökningar efter den 2 maj

Ansökningar efter den 2 maj hanteras enligt följande:

  • Om det finns plats i befintliga grupper kommer ditt barn att få en plats, om inte görs ny ansökan inför nästa läsårsstart.

Var får mitt barn undervisning?

Modersmålsundervisning kan anordnas på den skola eleven tillhör eller på en skola i närheten. Undervisningen sker i anslutning till skoldagen.

Elever i årskurs 4-9 kan behöva förflytta sig till en närliggande skola.

Uppdaterad 2020-01-23

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga