Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elevhälsa

På Rinnebäcksskolan finns ett elevhälsoteam (EHT).

Teamet 

  • består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska.
  • har ett gemensamt övergripande ansvar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
  • har regelbundna träffar på onsdag eftermiddag. Uppgifter för teamet är bl.a. att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för eleverna och att stödja arbetslag och specialpedagoger i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
  • kopplas in bland annat när det gäller utredningar kring elevens lärande, välbefinnande, funktionsnedsättning och vid psykosociala frågor.

Rektor Peter Westergård
Nås via tel. 046-73 93 65, 0709-73 93 65 eller e-post peter.westergard@rinnebacksskolan.se

Bitr. rektor Eva Persson
Nås via tel. 046-73 93 94, 0709-73 93 61 eller e-post eva.persson2@rinnebacksskolan.se

Skolpsykolog Anna Smith
Nås via tel. 046-739505 eller e-post anna.smith@kavlinge.se Skolpsykologen genomför psykologutredningar och bedömningar av psykisk ohälsa. Psykologen arbetar även förebyggande med bl.a. rådgivning och handledning både på individ- och gruppnivå.

Kurator Janet Assarsson
Nås via tel. 046-280 40 08, 0709-73 93 90 eller e-post janet.assarsson@kavlinge.se
Finns oftast på skolan dessa tider:
mån 7:30-14:00, tis-ons 7:30-16:30, tors 7:30-14 och fre 7:30-12:30
Skolkuratorn erbjuder också stödsamtal med enskilda elever och föräldrar i psykosociala frågor samt arbetar med gruppverksamhet och konsultationer.

Skolsköterska Annika Karlsson
Nås via tel. 046-73 93 91 eller e-post annika.karlsson@kavlinge.se
Finns oftast på skolan:
Jämn vecka: Mån 7.00-15.30 Tis 7.00–15.00, Ons 7.00–15.00, Tors 7.00–14.30 och Fre 7.00–11.30
Udda vecka: Mån 7.00-15.30 Tis 7.00–15.00, Ons 7.00–15.00 och Tors 7.00–11.30
Skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Eleverna kan också söka skolsköterskan för enklare sjukvård.


Uppdaterad 2020-07-30

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga