Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Elevhälsa

EHT (Elevhälsoteam) På Rinnebäcksskolan finns ett elevhälsoteam.

Teamet 

  • består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska.
  • har ett gemensamt övergripande ansvar för elevernas hälsa, utveckling och lärande.
  • har regelbundna träffar på onsdag eftermiddag. Uppgifter för teamet är bl.a. att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för eleverna och att stödja arbetslag och specialpedagoger i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
  • kopplas in bland annat när det gäller utredningar kring elevens lärande, välbefinnande, funktionsnedsättning och vid psykosociala frågor.

Rektor Peter Westergård
Nås via tel. 046-73 93 65, 0709-73 93 65 eller e-post peter.westergard@rinnebacksskolan.se

Bitr. rektor Eva Persson
Nås via tel. 046-73 93 94, 0709-73 93 61 eller e-post eva.persson2@rinnebacksskolan.se

Skolpsykolog Maria Johansson
Nås via tel. 046-73 93 75, 0709-73 93 75 eller e-post maria.johansson@kavlinge.se Skolpsykologen genomför psykologutredningar och bedömningar av psykisk ohälsa. Psykologen arbetar även förebyggande med bl.a. rådgivning och handledning både på individ- och gruppnivå.

Kurator Britta Nilsson
Nås via tel. 0709-73 97 65 eller e-post britta.nilsson@kavlinge.se
Finns oftast på skolan dessa tider:
Tis 8.00-12.00, ons 8.00-16.30, fre 8.00-16.30
Skolkuratorn erbjuder också stödsamtal med enskilda elever och föräldrar i psykosociala frågor samt arbetar med gruppverksamhet och konsultationer.

Skolsköterska Annika Karlsson
Nås via tel. 046-73 93 91 eller e-post annika.karlsson@kavlinge.se
Finns oftast på skolan:
Jämn vecka: Tis 7.00–15.00, Ons 7.00–15.00, Tors 7.00–14.30 och Fre 7.00–11.30
Ojämn vecka: Tis 7.00–15.00, Ons 7.00–15.00 och Tors 7.00–11.30
Skolhälsovården arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Eleverna kan också söka skolsköterskan för enklare sjukvård.


Uppdaterad 2016-08-29

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00