Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kvalitet och utveckling

Delaktighet och inflytande

På Skönadalsskolan är elevers delaktighet för högre måluppfyllelse ett av våra fokusområden. Forskning visar att elever som har ett inflytande över sitt lärande i klassrummet når en högre måluppfyllelse. På Skönadalsskolan arbetar vi med pedagogiska planeringar som tydliggör sambandet mellan läroplan – klassrumsarbetet – bedömning för våra elever. Under innevarande år har vi infört mentorstid i åk 4-6, då eleverna ges möjlighet att i mindre grupp formativt utvärdera sitt arbete med kunskap-/sociala mål, samt att sätta upp nya mål framåt. Genom detta levandegörs IUP och delaktigheten säkerställs. I årskurs 1-3 arbetar vi på liknande sätt utifrån elevers ålder och mognad.

Elevernas formella inflytandesäkerställs genom:

  • elevråd
  • hälsoråd
  • miljöråd
  • kulturcrew

Utöver ovanstående dokumenterar vi elevernas kunskaps-/sociala utveckling i Infomentor samt delger elever och förälder innehållet i samband med utvecklingssamtalet, vilket genomförs en gång per termin.


Uppdaterad 2019-09-19

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga