Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Rektorn har ordet

På Söderparkskolan arbetar vi med ett systematiskt utvecklingsarbete och vi kan se att detta ger resultat genom goda resultat och en ökad likvärdighet i undervisning och bedömning. Ni som vårdnadshavare och eleverna kan ge oss viktiga indikationer på om de processer vi har igång och de aktiviteter vi genomför får önskad effekt och resultat.

Det är därför viktigt för oss att ni svarar på den skolenkät som Skolinspektionen öppnat upp för Söderparkskolan 21/1-15/2. Skolinspektionens skolenkät delas ut till alla vårdnadshavare, elever i åk 5 och undervisande lärare. Ni kommer att få en länk och kod skickat till er. Enkäten ställer frågor om er upplevelse gällande bland annat:

Trygghet, trivsel, respekt och studiero
Sedan i höstas har vi på Söderparkskolan infört tid i alla klasser för att regelbundet jobba med kamratskap och värdegrundsfrågor. Flera gånger varje termin gör vi aktiviteter där elever i olika åldrar gör aktiviteter tillsammans, för att skapa en god gemenskap på skolan. Elever i åk 4-6 är kamratstödjare och arrangerar rastaktiviteter för de yngre eleverna. Under våren öppnar de även upp ett lekförråd, där alla Söderparkskolans elever ska kunna låna leksaker, som t.ex. bollar och hopprep.

På Söderparkskolan har vi en Likabehandlingsgrupp, med vuxna från alla yrkeskategorier, som kopplas in om något barn upplever sig kränkt. Vi har även ett närvarande Elevhälsoteam (med skolsköterska, kurator och skolpsykolog).

Delaktighet och inflytande
På Söderparkskolan finns ett Skolråd, där vårdnadshavare från alla klasser ges möjlighet att ha direkt kommunikation med rektor. För elevernas del finns ett aktivt elevråd, som träffas en gång i månaden. Där träffar jag representanter från klasserna för att diskutera frågor som rör alla. Till exempel var det Elevrådet som arrangerade ”Rädda maten” och Nobelmiddagen under höstterminen. Under våren kommer Elevrådet, tillsammans med kamratstödjarna, att planera en vänskapsdag för alla elever på skolan.

Under veckorna 5-7 är det dags för terminens utvecklingssamtal. Vid vårterminens samtal är det meningen att eleverna ska ta en aktiv roll i samtalet, för att öka elevernas delaktighet i sitt eget lärande.

Från och med VT 2019 har även fritidshemmet kopplats på Infomentor!

Undervisningens kvalitet
Genom kollegialt lärande strävar vi efter en likvärdig undervisning på hela Söderparkskolan. Undervisningen i varje klassrum ska utgå från syfte och centralt innehåll i läroplanen och grundas på forskning och beprövad erfarenhet. Vi stävar efter att undervisningen ska fånga alla elever. Vi har två specialpedagoger och två speciallärare på Söderparkskolan och de stöttar lärare och elever när det gäller särskilt stöd, men även elever som behöver extra utmaningar.

Vänliga hälsningar Anneli Roth

 Uppdaterad 2019-03-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga