Tyck till om Kävlinge kommun

Tolvåkerskolan


Välkommen till oss på Tolvåker!

Vi erbjuder dig som elev en trygg miljö och möjligheter till goda resultat.

Läsåret 2014/2015

Tolvåkerskolan har från och med höstterminen 410 elever fördelat på 16 klasser. Självklart är vi stolta över att skolan även detta läsår fått fortsatt förtroende att ta emot ett ökande elevantal men också ödmjuka inför det uppdrag och ansvar som ingår här. I ansvaret ingår bl.a. överföring mellan lärare vid ev. lärarbyten, nyanställningar och överlämningar för att möta det ökade elevantalet men givetvis också lokaler för att inbjuda till en god arbetsmiljö. VI kommer att fortsätta arbeta medvetet med strävan att utveckla och förbättra Tolvåkerskolan utifrån de mål vi tillsammans formulerat och siktar fram emot. Nya mål för Tolvåkerskolan, för perioden 2014-2017, är just nu i en pågående arbetsprocess och kommer att presenteras inom kort.

Läs mer under Rektorn har ordet


Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00