Tyck till om Kävlinge kommun

Tolvåkerskolan


Välkommen till oss på Tolvåker!

Vi erbjuder dig som elev en trygg miljö och möjligheter till goda resultat.

Välkomna till utvecklingssamtal

Under vårterminen 2014 har personalen på Tolvåkerskolan arbetat fram rutiner för kommande utvecklingssamtal med ingången att säkerställa att kvaliteten bibehålls i samtalen och att fokus ligger på utvecklingsområden för eleven. Detta har i sin tur utmynnat i att vi på Tolvåkerskolan nu är redo att prova en ny form/modell för utvecklingssamtal.

Utgångsläget är att vi fortsätter att skriva pedagogiska planeringar för varje arbetsområde i resp. ämne/ämnen. Vid varje avslutat arbetsområde uppdaterar undervisande lärare kunskapskraven i Infomentor så att bedömningen där alltid är aktuell.

Läs mer under Rektorn har ordetlänk till annan webbplats

Text


Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00