Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

IT-stöd i skolan: 1:1 och IT-stödd pedagogik

Kävlinge kommun vill skapa goda förutsättningar för lärande, där IT-stöd utgör en naturlig del i den pedagogiska verksamheten. Som en del i detta har eleverna i grundskolan fått tillgång till lärplattor och bärbara datorer, och pedagoger och skolledare vidareutbildas i digital kompetens och pedagogik.

Vi strävar efter enkla, effektiva och smidiga lösningar för att kommunicera och samarbeta, och för att kontinuerligt stödja och leda varje elev.

I årskurs 1-9 har varje elev genom personligt lån tillgång till lärplatta eller bärbar dator, det som brukar kallas 1:1 eller "en-till-en". För samverkan, delning av skolmaterial och individuellt arbete i respektive ämne använder vi Google Apps for Education, förkortat GAFE.

De mer formella delarna av uppföljning och dokumentation för varje elev hanterar vi i skolplattformen InfoMentor.

Under "Relaterade länkar" här nedan hittar du en översikt över hur GAFE används i våra grundskolor. I menyn till vänster når du vanliga frågor och svar kring IT-stödet och den digitala lärmiljön i skolan.

Uppdaterad 2017-07-04

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00