Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Modersmål

​Modersmål i skola

Alla elever i grundskolan har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och att språket används dagligen i hemmet.

Modersmålsundervisningen ska ge en god grund för elevens tvåspråkighet och på så sätt stärka elevens självkänsla samt ge eleven mer kunskaper om sin kulturella bakgrund.

Du som är förälder/vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn. Anmälningsblankett finns under blanketter och kan även hämtas på skolan där ditt barn går. För att få undervisning krävs att minst 5 elever har behov av samma modersmål och att lärare finns att tillgå.

Minoritetsspråken samiska, meänkieli (tornedalsfinska), romani chib, yiddisch och finska har en särställning. Modersmålsundervisning på något av dessa språk ges även om det är färre än 5 elever och om det finns lärare att tillgå.

Ansökan om modersmål - grundskola
Anmälan om avbrott i modersmålsundervisningen - grundskola

Modersmål i förskolan

Enligt Förskolans läroplan ska barn med annat modersmål än svenska få möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Forskning visar att barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och flerspråkighet stödjer även övrig kunskapsutveckling. Modersmålsstödet kan fungera som en länk mellan förskolans och hemmets språk.

Kävlinge kommun kan erbjuda modersmålsstödjare till barn som har minst en förälder med ett annat modersmål än svenska och att språket används dagligen i hemmet . Vi prioriterar enligt följande; nyanlända barn och barn i behov av särskilt stöd i sin språkutveckling samt när det kan organiseras på ett lämpligt sätt för barnen.

Modersmålsstödjare ska ansökas genom förskolan barnet går på.

Uppdaterad 2018-09-05

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER