Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Avfall och återvinning

Bild på sopbil

Privata hushålls sop- och trädgårdsavfall hanteras av kommunen. Allt avfall som kommunen inte hämtar, eller inte kan lämnas på återvinningscentralen hanteras av Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag.

Kommunen

Kommunen ansvarar för att tömma hushållens sop- och trädgårdskärl. Hämtning av trädgårdsavfall ingår ej i den ordinarie taxan. Separat abonnemang för detta kan beställas. Hämtning av grovavfall kan beställas och utföras mot självkostnadspris.

Sysav

Sydskånes avfallsaktiebolag, svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Sysav behandlar avfallet från både hushåll och företag. Insamling och transport av avfallet ombesörjs av kommunerna och entreprenörer. Till Sysav:s anläggning vid Spillepengen i Malmö måste man köra allt avfall som kommunen inte hämtar, eller inte kan lämnas på återvinningscentralen. Återvinningscentralen i Kävlinge ägs och drivs av Sysav och är till för hushållen. Sysavs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Materialbolagen

Materialbolagen ansvarar för de containrar som finns utplacerade på olika platser i kommunen och som man kan slänga förpackningar av papper, plast, metall och glas i. Olika entreprenörer tömmer containrarna och kör förpackningarna till återvinning.


Uppdaterad 2016-12-27

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00