Artikeln publicerades 27 april 2021

Anslag/bevis: Arbetsliv- och fritidsnämnden

Organ
Arbetsliv-och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-21

Paragrafer
§§ 21-42

Datum för tillkännagivande
2021-04-27

Datum då anslaget tas ned
2021-05-19

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge