Artikeln publicerades 29 april 2021

Anslag/bevis: Omsorgsnämnden 27 april 2021

Organ
Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27
Paragrafer
§§ 25-36
Datum för tillkännagivande
2021-04-29
Datum då anslaget tas ned
2021-05-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge