Artikeln publicerades 4 maj 2021

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden 28 april 2021

Organ
Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
2021-04-28

Paragrafer
§§18-26

Datum för tillkännagivande
2021-05-04

Datum då anslaget tas ned
2021-05-26

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge