Artikeln publicerades 5 maj 2021

Anslag/bevis: FINSAM Kävlinge-Lomma 27 april 2021

Organ
FINSAM Kävlinge-Lomma

Sammanträdesdatum
2021-04-27

Paragrafer
§§ 10-21

Datum för tillkännagivande
2021-05-05

Datum då anslaget tas ned
2021-05-27

Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge