Artikeln publicerades 1 juli 2021

Kungörelse: Kungörelse samråd om förslag till detaljplan

Följande detaljplan är på samråd

Kungörelse
Löddeköpinge 12:53 mfl

Detaljplanen är på samråd till och med den 27 augusti 2021

Kungörelsen publiceras
2021-07-01

Kungörelsen tas ned
2021-08-27