Artikeln publicerades 20 juli 2021

Anslag/bevis: Omsorgsnämndens beredning 20 juli 2021

Organ
Omsorgsnämndens beredning
Sammanträdesdatum
2021-07-20
Paragrafer
§§ 3-4
Datum för tillkännagivande
2021-07-20
Datum då anslaget tas ned
2021-08-11
Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Kullagatan 2, Kävlinge