Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kommunens arkiv

Arkivet – källan till historien

Vill du veta vilka ämnen man läste i skolan för hundra år sedan? Vill du veta vad din farmor hade i betyg? Är du intresserad av hur man roade sig i Folkets park när seklet var ungt? Vill du beundra vackra ritningar av byggnader som kanske inte längre finns kvar?

Är man intresserad av lokalhistoria kan man hitta mycket spännande i kommunhusets källarvalv där kommunarkivet är inrymt. Här finns inte enbart kommunala handlingar utan även äldre dokument såsom byahandlingar från början av 1800-talet. Dessutom finns här ett par byakistor från trakten.

Kävlinge arbetarrörelsearkiv, som omfattar ett trettiotal fackliga organisationer och förbund, hittar man också i kommunarkivet. Till arbetarrörelsearkivet hör fanor, fotografier och kuriosa som till exempel skärmmössan som en gång tillhörde ordningsvakten i Folkets park.

Att söka i arkivet kan vara ett spännande detektivarbete. Har man väl börjat är det svårt att sluta. Snart upptäcker man att man kan göra intressanta kopplingar mellan foton, ritningar, brev och protokollsbeslut. Bilden från en svunnen tid börjar klarna och man vill bara veta mer…

Samlingarna – Vad finns i arkivet?

Kävlinge kommunarkiv är i första hand ett kommunalt arkiv, men det innehåller också ett tjugotal enskilda arkiv. Handlingarna upptar för närvarande ett par tusen hyllmeter och beståndet växer ständigt.

De kommunala arkivhandlingarna utgörs av protokoll, räkenskaper, skrivelser, ritningar med mera. Tidsmässigt omfattar de en period från 1863, då de flesta kommunerna bildades, fram till idag. I det kommunala arkivet ingår även skolarkivet med betyg och elevförteckningar från kommunens skolor. Det finns också en stor samling tidningsurklipp om Kävlinge och en hel del fotografier.

Arkivets äldre kommunala del omfattar samtliga småkommuner från tiden före kommunsammanslagningarna fram till bildandet av nuvarande Kävlinge kommun. Dagens Kävlinge kommun har ursprungligen varit tretton kyrksocknar vilka kommit att utgöra egna självständiga kommuner. Den nuvarande storkommunen har bildats genom ett antal sammanslagningar mellan grannkommuner. 1974 skedde den senaste kommunsammanslagningen då Löddeköpinge kommun inkorporerades med Kävlinge.

De äldsta dokumenten som förekommer i kommunens arkiv är byahandlingar från mitten av 1700-talet. Dessa gamla handlingar, som förr i tiden förvarades i byakistor ute på landsbygden, avhandlar angelägenheter för byborna såsom snöröjning, vägunderhåll och stängselindelning. 

Verksamheten – Vad gör vi i arkivet?

Räkning från J Birghs begravningsbyrå i Kävlinge.

Räkning från J Birghs begravningsbyrå i Kävlinge.

Kommunarkivets uppgift är att fortlöpande förteckna och vårda kommunala handlingar för att kunna tillgodose allmänhetens och förvaltningarnas behov av snabb och säker information. Enligt offentlighetsprincipen finns det krav på att allmänna handlingar ska hållas tillgängliga, vilket arkivet ombesörjer genom sortering och registrering av inlämnat material.

Arkivets uppdrag omfattar både fält- och depåarbete. Fältarbetet består i att lämna råd om arkivbildning och hantering av dokument till kommunens förvaltningar. En god arkivvård hos myndigheter garanterar rättssäkerhet för den enskilde medborgaren och ger framtida forskning en möjlighet att förstå vår tid och vårt samhälle.

I Kävlinge kommun lägger vi också stor vikt vid att ta till vara enskilda arkiv med anknytning till bygden. Det kan vara föreningsarkiv, företagsarkiv eller privata samlingar. Vi har ett stort arbetarrörelsearkiv och flera fotosamlingar. Den stora bildsamlingen från Sjöbobanan, en av järnvägarna som har gått genom kommunen, röner stort intresse bland såväl järnvägsforskare som hembygdsintresserade.

Vi försöker också förmedla och levandegöra innehållet i våra samlingar genom att göra skärmutställningar, skriva böcker och delta i olika kulturarrangemang. Arkivet har, tillsammans med Skånes arkivförbund, tagit fram ett pedagogiskt skolmaterial, den så kallade skolväskan. Skolväskan lånas ut till skolklasser för att användas i hembygdsundervisningen. Varje år håller vi öppet hus på Arkivens dag då vi också samtidigt visar någon utställning.

Arkivet – mötesplatsen

Kävlinge kommunarkiv är inrymt i kommunhusets källarvåning och upptar en yta på omkring 700 kvadratmeter. Kommunhuset byggdes 1970 och har därefter byggts ut vid tre tillfällen. I samband med utbyggnaden i början av 1980-talet fördubblades den dåvarande arkivytan.

De senare årens ökade intresse för hembygdsforskning har inneburit att kommunarkivet har fått ett stadigt växande besöksantal. Arkivet är tillgängligt för allmänheten dagligen under arbetstid. Här finns ett forskarrum där man i lugn och ro kan sitta slå sig ner och studera arkivets handlingar. I kommunarkivet möter man historier och människor från forna tider men hit kan man också komma för att byta erfarenheter och dela minnen med likasinnade. Arkivet tar också emot studiegrupper efter tidsbeställning.

Kontakta arkivet

Kommunarkivets ambition är att i så stor utsträckning som möjligt komplettera nuvarande arkivbestånd med handlingar som kan belysa traktens historia och utveckling. På så vis vill vi kunna ge god service till forskare och alla andra som är intresserade av Kävlinges historia.

Finns det kommunala handlingar som har kommit på villovägar är det naturligtvis angeläget att dessa kommer till rätta. Ta därför gärna kontakt med arkivet om du har några tips! Privatpersoner, företag och föreningar med anknytning till kävlingebygden är välkomna att överlämna sina arkiv till kommunen som gåva eller deposition. Det kan vara både skrivna dokument och fotografier men även annat som kan vara av lokalhistoriskt intresse.

Kävlinge gamla kommunalkontor på Västergatan

Kävlinge gamla kommunalkontor på Västergatan


Uppdaterad 2018-04-24

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga