Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Sveriges kvalitetskommun 2015

Kävlinge har utsetts till Sveriges kvalitetskommun 2015 för sitt framgångsrika utvecklingsarbete. Det har bidragit till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet, där alla medarbetare och chefer är viktiga pusselbitar.

Kävlinge kommun satsar på att utveckla den kommunala servicen och tjänster - ett utvecklingsarbete som gör att kommunen tilldelats priset Sveriges kvalitetskommun av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Till Sveriges kvalitetskommun utses den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat.

Juryns motivering:

”En tydlig resultatstyrning med uppföljningar utifrån brukarens perspektiv, har bidragit till effektiva verksamheter och en god servicekvalitet. Kävlinge har erhållit utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2015 i hård konkurrens. Kommunen utmärker sig genom att både chefer och medarbetare är bärare av en stark resultatkultur, där tydliga mål hjälper verksamheterna att leverera tjänster med mycket hög kvalitet till Kävlingeborna.”

Kommunstyrelsens ordförande Pia Almström och kommundirektören Mikael Persson tar emot priset på en scen under Kvalitetsmässn.

Kommunstyrelsens ordförande Pia Almström och kommundirektören Mikael Persson tog emot priset när Kävlinge utsågs till Sveriges kvalitetskommun 2015 under Kvalitetsmässan. Foto: Emelie Asplund.

Vad betyder utmärkelsen för kommunen?

Att delta i tävlingen har varit en extra drivkraft i kommunens utvecklingsarbete. Kävlinge är en kommun som tycker om att mäta och jämföra sig med andra för att lära och fortsätta utvecklas. Utmärkelsen är den finaste man som kommun kan få, den skapar stolthet bland både medarbetare och kommuninvånare och är ett kvitto på att kommunen gör rätt saker.

Att i två år få vara Sveriges kvalitetskommun är viktigt för bilden av Kävlinge och arbetet för visionen att bli Skånes bästa boendekommun. Den kommunala servicen är viktig för våra kommuninvånare och att det är en avgörande faktor när man väljer var man ska bosätta sig. Organisationens viktigaste resurs är kommunens medarbetare som varje dag på olika sätt ger service. Redan idag finns ett rekryteringsbehov som framöver kommer att öka. Att vara bäst i Sverige på kvalitetsarbete kommer så klart att stärka Kävlinge kommuns varumärke som arbetsgivare.

Kävlinge kommer de kommande två åren att få använda logotypen Sveriges kvalitetskommun, vilket är viktigt för kommunens profileringsarbete.

Utmärkelsen innebär även ett åtagande att vara värdkommun för Sveriges kommuner.

Logga med texten Sveriges KvalitetsKommun 2015.

Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun

Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som vartannat år utser Sveriges kvalitetskommun. I juryn satt representanter från bland annat Saco, Vision, NCC, Swedbank och SKL. Nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2015 var, förutom Kävlinge, Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Karlstad och Västerås.

Uppdaterad 2016-12-12

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00