Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete är att ständigt göra verksamheten bättre och använda resurserna på bästa sätt. Kävlinge kommuns kvalitetshjul visar hur det kontinuerliga kvalitetsarbetet går till.

Efter att vi planerat och genomfört verksamheten följer vi upp och åtgärdar brister.  Det är ett ständigt pågående arbete både i årliga processer, men också dagligen i vårt löpande arbete med ständiga förbättringar. Kilen på bilden nedan illustrerar att det är viktigt att säkra kvaliteten, så att man inte gör samma fel igen. På så sätt skapas ständiga förbättringar.

Kvalitetshjul för Kävlinge kommun

Planera

Verksamheterna planerar för olika insatser som är kopplade till kvalitetsstyrningen. En plan för vilka undersökningar och jämförelser som ska göras under året tas fram samt vilka acceptabla nivåer som gäller som utgångspunkter. Varje verksamhet planerar också vilka aktiviteter som ska genomföras utifrån sitt uppdrag och utifrån resultatet och analyser av genomförda mätningar och undersökningar.

Genomföra

Under året genomförs de olika planerade aktiviteterna som har planerats. Med en tydlig planering som grund ökar förutsättningarna för ett genomförande som fungerar väl. Vissa åtgärder kan göras omedelbart och andra kräver längre omfattande planering. Medarbetare i verksamheterna hjälps åt för att genomföra de insatser som krävs för att säkerställa att brister och avvikelser rättas till.

Följa upp

Vi behöver kontinuerlig kunskap om brukares önskemål, behov och synpunkter för att kunna utveckla verksamheten. För att upptäcka brister och avvikelser måste verksamheterna mäta resultat. Det handlar om få en bild av vilken kvalité man levererar genom att sammanställa resultat av undersökningar, indikatorer, nyckeltal, enkäter, servicelöften, kundlöften, intern kontroll, åsikter från medborgare etc.

Åtgärda

Genom att följa upp och identifiera avvikelser i kvalitén drar man slutsatser om det är möjligt att direkt göra åtgärder. Om inte omedelbara åtgärder är möjliga tillförs analysen av resultaten målstyrningen och användas som underlag för formulering av långsiktiga mål och förändringar.

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringen av arbetet förhindrar att samma fel görs igen. Åtgärderna ligger till grund för den nya planeringen så att erfarenheterna från uppföljning och åtgärder tas till vara. På så sätt skapas ständiga förbättringar.


Uppdaterad 2016-09-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga