Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Detta beslutades på bildningsnämnden 2018-04-04

E-förslag om motions- och aktivitetsplats i Barsebäcks by utreds vidare

I februari fick bildningsnämnden ett e-förslag om att bygga en motions- och aktivitetsplats i Barsebäcks by. Aktivitetsplatsen föreslås innehålla bland annat pingisbord, utegym och pulkabacke, och bör enligt e-förslagsläggaren anläggas i anslutning till den så kallade Maskrosvallen.

På onsdagen tog bildningsnämnden beslut om att vidareutreda delar av e-förslaget. Förhoppningen är att under sommar/höst kunna presentera förutsättningarna för aktivitetsplatsen, med ett inledande fokus på att undersöka möjligheterna att åtgärda gräsplanen, anlägga utegym, bord och bänkar. Pulkabacke och multibanor bedömdes dock inte vara realistiska, och kommer i nuläget inte att utredas vidare. Beslutet har skickats vidare till kommunstyrelsen, som ansvarar för att besvara inkomna e-förslag.


Uppdaterad 2018-04-05

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00