Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Ny näringslivsstrategi med fokus på välkomnande entreprenörskap

Kommunstyrelsen antog i december en ny näringslivsstrategi för Kävlinge kommun. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag samt att kommunens näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Strategin har tagits fram i dialog med näringslivet och företagarorganisationer samt varit på remiss inom kommunens förvaltningsdelar och kommunala bolag. Sju områden lyfts fram som särskilt viktiga.

Utpekade strategiområden

  • Kulturella och kreativa näringar
  • Besöksnäringen
  • Event och arrangemang
  • Handeln
  • Hästnäringen
  • Mark- och exploatering
Mer om näringslivsstrategin


Uppdaterad 2018-01-10