Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Coronavirusets påverkan på föreningslivet

Den osäkerhet som präglar samhället på grund av covid-19 påverkar även våra föreningar. Kävlinge kommun värnar om det lokala föreningslivet och hoppas på en nära dialog för att följa utvecklingen.

Kävlinge kommun gick nyligen ut med en enkät till föreningarna i vår kommun för att få en nulägesbild av hur deras situation är.

– Svarsfrekvensen var hög och vi tackar föreningarna för deras engagemang, säger Anneli Nilsson, chef för Sektor arbetsliv och fritid.

Inte förvånande har föreningarna hittills påverkats olika mycket av covid-19, beroende på vilken verksamhet de bedriver. Flera föreningar svarar att pandemin ännu bara påverkat dem i liten utsträckning, medan andra redan har fått ställa om och ställa in verksamheten. Ovissheten är dock något som är genomgående i många av svaren.

– Vi förstår att det ännu är tidigt och att många föreningar inte kan se vilka effekterna blir i det längre perspektivet. Vi kommer att följa utvecklingen noga och hoppas kunna ha en nära dialog med föreningarna, säger Anneli Nilsson.

Flera föreningar vittnar om att situationen med corona har föranlett nya sätt att bedriva verksamheten. Vissa träningar har man flyttat utomhus eller livesänt via Facebook, medan andra bedriver verksamheten med mindre grupper. Hur man framöver kan genomföra evenemang med begränsat antal i publiken vållar bekymmer för många arrangerande kulturföreningar.

Kommunen har skapat en samlingssida på hemsidan, ”Uppleva och göra i coronatider”, med aktiviteter utomhus och ett digitalt utbud av upplevelser. Här är föreningar välkomna att lägga till aktiviteter.

Hur stor den ekonomiska påverkan blir för föreningslivet ser man först senare, men Kävlinge kommun har redan nu vidtagit åtgärder för att underlätta föreningarnas situation.

– Vi har påmint om att avboka halltider för att föreningarna ska slippa debiteringar på outnyttjade halltider. Detsamma gäller även andra kommunala lokaler. Föreningar kan även, liksom företag, ansöka om anstånd för betalning av fakturor, berättar Anneli Nilsson.


Insatser för föreningar som begär anstånd:

Möjlighet att förlänga betalningstiden på fakturor och avgifter inom vatten och avlopp samt tillstånd och tillsyn med max 90 dagar, utan extra avgifter eller dröjsmålsränta.

Denna insats gäller för debiteringar från och med mars månad. Fordringar som uppstått innan mars månad regleras inte av denna insats. För att begära anstånd mejla till fakturasupport@kavlinge.se. Ange organisationsnummer, företagsnamn och fakturanummer på den faktura det gäller.

Uppleva och göra i coronatider

Vill du att din förenings aktiviteter ska vara med på listan över upplevelser i coronatider? Kontakta kultursamordnare Heidi Viman, heidi.viman@kavlinge.se, eller förenings- och fritidssamordnare Magnus Lindner, magnus.lindner@kavlinge.se.

Tips på saker att uppleva och göra i coronatider

Uppdaterad 2020-04-27

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga