Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Priser och stipendier

Här hittar du information om Kävlinge kommuns priser och stipendier ordnade efter sista ansökningsdag.

Friskvårdspris

Delas dels ut för särskilt uppmärksammade insatser inom friskvårdsområdet, dels för aktivt och engagerat arbete inom friskvård. Pristagaren ska vara eller ha varit bosatt eller verksam i kommunen eller ha särskild anknytning till kommunen. Priset kan också delas ut till föreningar. Mer information om priset finns i stadgarnaPDF.

Prissumma: 13 500 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Ansök/nominera senast 15 april via e-tjänstöppnas i nytt fönster eller genom att skicka blankettPDF till:
Kävlinge kommun
Att: Bildningsnämnden
244 80 Kävlinge

Kulturmiljöpris

Kulturmiljöpriset delas ut för värdefulla och för kommunen positiva och utvecklande insatser inom kulturområdet. Priset kan fås för litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, forskning, hembygdsvård och folkbildning. Vidare kan restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av hus och trädgårds- eller landskapsmiljöer uppmärksammas eller andra därmed jämförbara områden.

Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som är eller har varit bosatta/ verksamma inom Kävlinge kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Även objekt (till exempel en byggnad) inom kommunen kan tilldelas priset. Mer information om priset finns i stadgarnaPDF.

Prissumma: 27 000 kronor (60 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Ansök/nominera senast 15 april via e-tjänstöppnas i nytt fönster eller genom att skicka blankettPDF till:
Kävlinge kommun
Att: Kommunstyrelsen
244 80 Kävlinge

Ledarpris

Som stöd och uppmuntran till förtjänt ledare, som är aktiv i en av bildningsnämnden registrerad förening. Mer information om priset finns i stadgarnaPDF.

Prissumma: 13 500 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Ansök/nominera senast 15 april via e-tjänstöppnas i nytt fönster eller genom att skicka blankettPDF till:
Kävlinge kommun
Att: Bildningsnämnden
244 80 Kävlinge

Miljöpris

Kävlinge kommuns miljöpris utdelas dels för särskilt uppmärksammade insatser inom miljövårdande områden dels för aktivt engagerat arbete inom miljövården. Mer information om priset finns i stadgarnaPDF.

Prissumma: 13 500 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Ansök/nominera senast 15 april via e-tjänstöppnas i nytt fönster eller genom att skicka blankettPDF till:
Kävlinge kommun
Att: Kommunstyrelsen
244 80 Kävlinge

Pris för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet

Priset delas ut för särskilt uppmärksammade insatser för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet inom Kävlinge kommun. Priset delas ut till en eller flera personer som är eller har varit bosatta eller verksamma i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Priset kan även delas ut till juridiska personer eller ideella föreningar verksamma i kommunen. Mer information om priset finns i stadgarnaPDF.

Prissumma: 13 500 kronor (30 procent av gällande förhöjda prisbasbelopp, avrundat till närmaste femhundratal).

Ansök/nominera senast 15 april via e-tjänstöppnas i nytt fönster eller genom att skicka blankettPDF till:
Kävlinge kommun
Att: Kommunstyrelsen
244 80 Kävlinge

Stipendier ur Stiftelsen Nils Andréassons minnesfond

I enlighet med Nils Andréassons testamente har bildningsnämnden instiftat Stiftelsen Nils Andréassons Minnesfond. Ur denna fond delas årligen ut ett antal stipendier till elever/studerande. Utdelningssumman varierar från år till år.

Stipendiebelopp delas ut till: 

  • Elever som visat god kamratanda och berömvärt flit.
  • Elever som efter genomgången grundskola följer fortsatt utbildning dels inom lantbruk, trädgårdsnäring eller medicin, dels utbildning vid lärarhögskola, tandläkarhögskola eller teknisk högskola samt till kvinnliga sjuksköterskestuderande.
  • Elever som är födda och uppväxta i Stävie eller Lackalänga församlingar ska ha företräde.

Studerande från övriga delar av Kävlinge kommun och som uppfyller ovanstående krav är också välkomna att söka stipendierna. Sökande som har varit eller är bosatta i Kävlinge kommun har företräde framför sökande utan anknytning till kommunen.

Du som ansöker om stipendium

  • ska med intyg styrka påbörjad utbildning inom de angivna utbildningsområdena
  • ska ge en kort beskrivning av hur stipendiet ska användas.

Du som åberopar särskilt företräde på grund av att vara född och uppväxt i Stävie eller Lackalänga församlingar, ska kunna styrka detta med ett personbevis. Personbevis kan laddas ner på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utsedd stipendiat förbinder sig att senast den 31 december påföljande kalenderår inge en skriftlig rapport om hur stipendiet har använts samt med kvitton eller intyg styrka detta.

Mer information om stipendierna finns i statuternaPDF.

Sista ansökningsdatum är 9 oktober 2017.

Uppdaterad 2017-09-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00