Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Brottsförebyggande

Som kommun har vi ett brett uppdrag, vilket innebär att vi arbetar brottsförebyggande på många olika sätt och i många olika verksamheter och samverkansforum. Just samverkan är en nyckel i det brottsförebyggande arbetet, då det är effektivare att samla sina resurser än att arbeta i olika stuprör samt att vi kan dela lägesbilder och kunskap med varandra.

Brottsförebyggande arbetet i korthet

 • Kommunen samordnar två brottsförebyggande råd, som innehåller representanter både från kommunen och från andra aktörer. Det ena rådet, Rådet för trygghet och hälsa, ska agera mer övergripande och ge uppdrag och bestämma vision för kommunens andra råd, Centralt samordningsråd, som i sin tur ska agera operativt och initiera projekt utifrån uppdrag, vision och aktuella lägesbilder. Läs mer om dessa nedan.
 • Kommunens säkerhetsenhet, tillsammans med kommunpolisen, stöttar kommunens nattvandrare, kommunens grannsamverkansgrupper och kommunens verksamheter i övrigt när de behöver hjälp med det brottspreventiva.
 • Samordnare för det brottsförebyggande och samordnade för ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) samarbetar för att ta fram en strategi för det förebyggande arbetet.
 • Kommunens gatuavdelning anordnar emellanåt digitala trygghetsvandringar
 • Vaktbolag anlitade av kommunen ronderar kommunens verksamheter varje kväll/natt.

Medborgarlöfte kommun och polis

Kävlinge kommun och Polisen arbetar ständigt med att identifiera riskområden/problem som påverkar både den upplevda tryggheten och den faktiska utsattheten för brott. Genom medborgarlöften genomför kommunen och Polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet.

Det här ska vi uppnå

Det övergripande målet är att minska brottsligheten, öka tryggheten och komma närmare medborgarna. Detta ska uppnås genom:

 • Att den upplevda tryggheten ska öka i kommande trygghetsmätningar.
 • Att bostadsinbrotten ska fortsätta att minska.
 • Att antalet grannsamverkansområden ska öka.
 • Att användningen av märk-DNA ska öka.
 • Att vår synlighet och närvaro på platser och tider som medborgarna upplever som otrygga ska öka.
 • Att förebygga en brottslig utveckling hos ungdomar.

Läs medborgarlöftet härlänk till annan webbplats

Trygghetsmätningar

Polisen genomför tillsammans med kommunen varje år en mätning för att undersöka tryggheten hos medborgarna. Trygghetsmätningen sker genom enkätutskick till slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-85 år som är bosatta i kommunen.

2019 års mätning visade att den totala tryggheten har ökat i Kävlinge kommun, efter att ha legat oförändrad under 2017 och 2018.

– Vi har i Kävlinge kommun ett väldigt gott samarbete med polisen och även med andra aktörer, såsom nattvandrare och företagare. Det är glädjande att se att vårt gemensamma arbete ger resultat, säger Björn Andersson, säkerhetschef på Kävlinge kommun.

En viktig trygghetsfaktor är att oron för att bli misshandlad eller överfallen i sitt område har minskat successivt under de senaste åren. Även anmälda misshandelsfall har minskat under denna period. En förklaring kan vara en ökad närvaro av polisen på platser med mycket oro.

Läs mer om senaste trygghetsmätninglänk till annan webbplats


Uppdaterad 2020-06-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga