Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Vid händelse av kris

På dessa sidor finns information både om kommunens generella förberedelser och stöd vid en olycka eller extraordinär händelse och information om vad du som enskild kan göra.

Krisinformation.selänk till annan webbplats är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse

Vad är en extraordinär händelse?

I lagens mening avses en händelse som avviker från det normala och innebär en sådan störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner att det kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. (1 kap 4 § i lagen (SFS 2006:544) om extraordinära händelser).

Kommunens ansvar

Kommunen har enligt lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor och lagen (SFS 2006:544) om extraordinära händelser ett ansvar att ha en beredskap, planering och förmåga för att hantera såväl "vanliga" olyckor och bränder som kriser och extraordinära händelser.
 
Detta innebär att kommunen ska se till att det finns en räddningstjänst som kan rycka ut och agera vid olyckor och bränder i kommunen. Kävlinge kommun är medlem i räddningstjänstförbundet Räddningstjänst Syd som utgör gemensam räddningstjänst för fem skånska kommuner.
 
Kommunen ska verka för att förebygga och minska konsekvenserna vid bränder och minska risken för andra slags olyckor. Detta fråntar inte exempelvis fastighetsägare från sitt ansvar för brandskydd. Kommunen ska också bistå den enskilde med rådgivning och information så att den enskilde kan fullgöra sitt ansvar enligt lagen. Detta sker till exempel genom att Räddningstjänst Syd gör hembesök och informerar om olika slags brandskydd.
 
För att hantera extraordinära händelser görs förberedande arbete i form av risk- och sårbarhetsanalyser och planering för hur kommunen ska agera vid olika slags händelser. Ansvarig personal och politiker utbildas och övas. Kommunens krisledningsnämnd kan träda i funktion vid en extraordinär händelse och har befogenhet att snabbt fatta de beslut som behövs för att kunna hantera en situation.

Utöver detta har också Socialtjänsten ett särskilt ansvar för planering och samverkan för krisberedskap, liksom inför och vid höjd beredskap. Detta framgår av förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, §§ 11 och 18. 

Krisstöd

I Kävlinge kommun har Socialtjänsten ett krisstöd som du kan läsa mer om här.


Uppdaterad 2020-03-16

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga