Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Bilden av Kävlinge

Det finns flera starka platsvarumärken i kommunen, till exempel Barsebäck, Löddeköpinge och Handelsplats Center Syd. Genom att signalera dem tillsammans med kommunen och dess värden blir bilden tydligare samtidigt som kommunens redan starka varumärken finns kvar. 

Våra styrkor

Våra styrkor

Å, hav och öppna landskap

En nästan oexploaterad kust ger många vackra promenadstråk och möjlighet till bad och havssport. De öppna landskapen möts av Saxån och Kävlingeån som erbjuder rekreation och möjligheter till fiske och kanotpaddling.

Entreprenörskap och drivkraft

Närheten till vatten och kommunikationsleder gjorde Kävlinge till en välkänd handelsplats redan på vikingatiden. En stolt tradition som förs vidare av Handelsplats Center Syd och Kävlinges småstadskärna. Kävlinge är en av Skånes mest företagsvänliga kommun.

En rik fritid

Från Barsebäck med golf, bad och segling via Kävlingeån med ett av Europas bästa gäddvatten, till fotboll, ridsport och handboll – i kommunen finns möjligheter till en rik fritid för alla åldrar.

Varierade boendemiljöer och tryggt

Kävlinge kommun erbjuder stora möjligheter till varierade och trygga boendemiljöer i den attraktiva Öresundsregionen.

God kommunal service

Kontinuerlig kvalitetsuppföljning bildar grunden för kommunens utvecklingsarbete och här har kommunen högt ställda mål. I jämförelser mellan landets kommuner ligger Kävlinge kommun bra till inom de flesta verksamhetsområden.

Tre viktiga byggstenar

Gott politiskt ledarskap

I Kävlinge finns det en framgångsrik tradition av att söka och nå bred politisk förankring och dialog kring större frågor och utmaningar. Det skapar en stabil grund och en tydlig inriktning för den kommunala organisationen och för de aktörer vi samverkar med.

Delaktighet, god ekonomi och ansvar för vår framtid

Våra invånare vill vara delaktiga i utvecklingen av vår kommun. Vi ska via olika kanaler och mötesformer ge förutsättningar till detta. För dagens invånare är miljöfrågor en självklarhet. Vi behöver tillsammans ta ansvar för en miljöanpassad och hälsosam livsmiljö men även erbjuda goda fritids- och rekreationsmöjligheter. En god kommunal ekonomi med långsiktigt ansvarstagande skapar förutsättningar för att vi ska kunna investera i framtiden och utveckla vår kommun.

Ligger bra till

Det som också utmärker Kävlinge kommun både som plats och som organisation är att kommunen ligger bra till. Vårt geografiska läge, i en av landets mest spännande  tillväxtregioner, är något vi ska utnyttja. För att vara en attraktiv boendekommun behöver de kommunala välfärdstjänsterna ligga bra till och det gör de inom de flesta områden. Speciellt vill vi lyfta och lägga fokus på våra barn och ungdomar genom att erbjuda en skola i framkant. Vårt mål är även att omsorgen om våra äldre ska vara bland de bästa i landet.

Bakgrunden till Bilden av Kävlinge

2012 fick kommunen i uppdrag av politikerna att ta fram en strategi för att lyfta fram och vårda varumärket Kävlinge kommun. Framtagandet skedde med kommuninvånare, näringslivet, politiker, föreningar och chefer inom kommunen genom bland annat workshops, enkäter, dialoger och intervjuer. En sammanställning och analys kring omvärldens bild av Kävlinge kommun gjordes också utifrån de kvalitetsmätningar som kontinuerligt görs av kommunernas verksamhet.

100% välkommen!

Varför är bilden av Kävlinge kommun viktig?

Bilden av Kävlinge byggs i de dagliga relationerna mellan medarbetare, kommuninvånare,  intressenter och samarbetspartners. Det handlar om stora och små beslut, handlingar och samtal. Varje medarbetare befinner sig i sina dagliga kontakter i ”sanningens ögonblick” där kommunens varumärke stärks eller försvagas. Ett gap mellan vad som lovas och vad som upplevs i verkligheten kan snabbt skada förtroendet och därmed kommunens trovärdighet.

En tydlig och attraktiv bild av kommunen och kommunens värden är något som alla som bor och verkar i kommunen har nytta av. Ett besök i kommunen kan leda till att man väljer att etablera sitt företag här eller att man väljer att flytta hit.

Uppdaterad 2016-09-29

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga