Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Våra kommunövergripande mål

Med visionen som grund samt omvärldsanalys och hänsyn tagen till tidigare års uppföljningar antogs det, inför mandatperioden 2019-2022 sju stycken kommunövergripande mål.

Syftet med målstyrning är att skapa fokus och samla organisationen inför större övergripande förändringar. Målen är formulerade som ett framtida önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. För att få en bättre effekt av vår målstyrning har vi minskat antalet mål.

Kommunövergripande mål 2019

Klicka på bilden för att se den i större format.

De sju målen är samlade under tre olika områden.

100 % välkommen

Kävlinge kommun är en plats där man känner sig välkommen. Vi vill att vår service ska kännetecknas av tillgänglighet, öppenhet och ett bra bemötande. Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och invånare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. Det handlar om att sträva efter att i tidigt skede inleda ett samtal för att på så sätt förbereda hållbara politiska beslut, ge och ta emot råd och kunskap. Vår inriktning är att lösa så mycket vi kan i första kontakten.

Välfärdstjänster av högsta kvalitet

Den kommunala servicen är en viktig faktor när potentiella invånare väljer boendekommun. Våra invånare förväntar sig hög kvalitet på kommunens service och vi är stolta över att våra verksamheter ligger bra till i kvalitetsmätningar. För att fortsätta vara i framkant och möta ökade behov krävs ett fortsatt utvecklingsarbete och ständiga förbättringar inom alla verksamheter. En framgångsfaktor är att använda teknikens möjligheter och kommunens strategi för fortsatt digitalisering, och nu sätter vi upp höga mål för vår utbildning och omsorg.

Godare livsmiljöer för en skönare vardag

Kävlinge kommun växer och stadsutvecklingen är en strategisk viktig och långsiktig process som påverkar invånarnas vardagsmiljöer. Attraktiva boendemiljöer och stort utbud av fritidsaktiviteter ger möjlighet att leva i en hälsosam miljö. Det handlar om att boendemiljöerna som byggs ska vara håll-bara, att invånarna trivs i sina omgivningar och känner sig trygga. Ett dynamiskt företagsklimat ger fler möjligheter till sysselsättning. I Kävlinge ska alla invånare ha möjlighet till en lite skönare vardag.

Vart och ett av de sju målen adresseras till berörda nämnder och bolag. Alla nämnder och bolag som har fått adresserade mål förväntas bidra genom olika enskilda eller gemensamma insatser för att nå målen.

Som stöd för att bedöma om vi når målen mäter vi våra resultat med indikatorer som är kopplade till målen. Dessa ger oss ”indikationer” på om vi nått våra visionsvärden för 2022 som satts för varje indikator. Ett uppnått visionsvärde för en indikator ger en signal om att vi ligger bra till.

Två viktiga förutsättningar för att kunna uppnå målen är att vi har sunda finanser och att vi har en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs. Utvecklingen för dessa områden följer vi konstant upp så att vi vet att vi kan bedriver vår verksamhet på ett bra sätt.

Uppdaterad 2019-06-17

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga