Tyck till om Kävlinge kommun

Serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd ger rättighet att servera alkoholdrycker och är kopplat till person eller företag. Servering kan ske till allmänheten eller till slutna sällskap. Tillståndet kan gälla permanent eller för en viss period eller för ett visst datum.

Vem kan få tillstånd?  Vid handläggning av tillståndsansökningar prövas enligt alkohollagen:

  • sökandens lämplighet avseende ekonomisk skötsamhet samt dokumenterad kunskap om  alkohollagen/kunskapsprov.
  • kök som medger allsidig matlagning
  • befarade eller påvisbara alkoholpolitiska olägenheter

Tillsyn Den omedelbara tillsynen över restaurangernas alkoholservering utövas av kommunens tjänstemän och polismyndigheten.

Typ av ansökan eller tillståndKostnad
Nyansökningar 7 600 kr
Utvidgade tillstånd3 400 kr
Utökade serveringstillstånd2 100 kr
  
Tillfälliga tillstånd för allmänheten: 
- 1-3 dagar, sökande har godkänt kunskapsprov1 700 kr
- 1-3 dagar, sökande saknar godkänt kunskapsprov2 300 kr
- fler än 3 dagar, sökande har godkänt kunskapsprov 3 400 kr
- fler än 3 dagar, sökande saknar godkänt kunskapsprov4 000 kr
  
Tillfälliga tillstånd slutna sällskap 900 kr
  
Gemensam serveringsyta 1 700 kr
Godkännande av lokal vid catering verksamhet 600 kr
Särskilt tillstånd för provsmakning2 300 kr
Tillstånd anordna provsmakning 600 kr
Årlig fast tillsynsavgift650 kr
En rörlig avgift uttages beroende på serveringsställets omsättning mellan 1 000 - 6 000 kr. 


Uppdaterad 2016-07-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00