VMA och servicemeddelanden

Aktuella service- och driftmeddelanden samt Viktiga meddelande till allmänheten (VMA).

 • 2021-06-29 Resebidrag för gymnasieelever
  Den första juli öppnar ansökan om resebidrag upp för elever som skall börja första året på gymnasiet.
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-06-10 Dåligt vattentryck i Hofterup/Ålstorp
  Vi har uppmärksammat dåligt tryck i vårt dricksvattennät i Hofterup/Ålstorp
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-06-09 Var mycket försiktig vid grillning och eldning.
  Det är mycket torrt just nu. Vi avråder därför från att göra upp eld eller grilla i skog och mark.
  Läs meddelandet i sin helhet
 • 2021-05-28 Vägarbete Furulund och Kävlinge vecka 22-27
  Mellan den 31 maj och 4 juni råder begränsad framkomlighet och sänkt hastighet på Högsvägen i Kävlinge. Detta beror på ett vägarbe...
  Läs meddelandet i sin helhet
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?