Artikeln publicerades 10 juni 2021

Dåligt vattentryck i Hofterup/Ålstorp

Vi har uppmärksammat dåligt tryck i vårt dricksvattennät i Hofterup/Ålstorp

Detta beror på bevattning och uppfyllnad av pooler. Kommunens vattennät är till för att leverera dricksvatten för hushållsändamål.
Om du behöver vattna trädgården eller fylla på poolen, gör detta nattetid eller tidig morgon innan kl 6, så att vi under dagtid kan fortsätta förse alla anslutna kommuninvånare med dricksvatten.
Tack för att du använder vårt dricksvatten smart!