Misstanke om barn som far illa

Kontakta socialtjänsten om du är orolig för att ett barn far illa eller verkar behöva stöd.

Telefonmottagningen vardagar
Måndag-fredag kl. 10.00-11.45
046-73 99 26

Vid akuta situationer övriga tider vardagar
Kontakt Kävlinge
046-73 90 00
Telefonöppettider se nedan

Om du behöver tala med socialtjänsten under helger
Sociala jouren
046-12 12 99

I akutsituationer eller livshotande tillstånd
Ring 112

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?