Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Boenden, särskilda

Inom kommunen finns olika typer av särskilda boenden och samtliga drivs i kommunal regi. Särskilt boende beviljas som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) .

Ordinärt boende
När kommunen pratar om ordinärt boende menar man det egna, privata boendet. Det kan vara boende i villa, radhus eller lägenhet.

Servicelägenhet
Denna bostadsform vänder sig till dig som är äldre och/eller funktionshindrad.  Servicelägenheter kan beskrivas som en mellanform av ett ordinärt boende och en lägenhet i ett äldreboende.

Äldreboende
Äldreboende är en bostadsform med omvårdnadspersonal tillgänglig dygnet runt. Boendet vänder sig till dig som har andra funktionshinder än demenssjukdom, och där stöd och befintliga hjälpinsatser från hemvården inte längre är tillräckligt.  

Demensboende
Demensboende vänder sig till dig som har en medicinsk diagnos på demenssjukdom. Bostadsformen kan bli aktuell om du upplever att det stöd och hjälpinsatser som hemvården för övrigt kan erbjuda inte längre är tillräckligt.

Korttidsboende
Tillfälligt boende för rehabilitering och återhämtning efter sjukhusvistelse. Korttidsboendet kan även fungera som avlastning.

Boende för vuxna med funktionsnedsättning
Personer som lever med en funktionsnedsättning kan få stöd med boende på olika sätt, till exempel anpassat boende eller bostad med särskild service.

Familjehem
Barn och ungdomar som riskerar fara illa i sin hemmiljö kan få bo i en familj som har engagemang, intresse, tid och möjlighet att ta emot en extra familjemedlem.

Uppdaterad 2017-10-04