Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Konsumentvägledning

Kävlinge kommun samarbetar sedan många år med Staffanstorp och Svedala kommun kring konsumentrådgivning.

Bor du i Kävlinge kommun och vill ha hjälp med konsumentrådgivning kan du kontakta Björn Anbring i Staffanstorp, via e-post och/eller telefon, vardagar klockan 09.00-12.00.

Telefonnummer: 046-25 16 85,
E-postadress
: bjorn.anbring@staffanstorp.se (vid e-post, v g uppge i vilken kommun Du bor).
Besök
: Endast efter överenskommelse.


Konsumentvägledningen är inte på plats under följande dagar:
5-8 juni samt 26-28 juni
3-7 juli, 17-19 juli, 24-25 juli samt 31 juli
2 augusti, 7-8 augusti samt 14-15 augusti
Under dessa dagar hänvisar vi till Hallå konsumentlänk till annan webbplats.

Ångervecka

14 dagar vid hem- eller telefonförsäljning.

Ångerblankett ska lämnas. På blanketten skall anges namn och adress till den som ångerrätten skall utövas mot.

Internetköp

Rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag du tagit emot varan. Ångerfristen börjar löpa när du fått information om din ångerrätt.

Rätt till leverans inom 30 dagar från beställningen. Kortare leveranstid kan gälla om det avtalats.

Kolla att företaget uppger telefonnummer och adress så att det lätt kan nås vid eventuellt klagomål.

Utlandsköp

Ta reda på vilken möjlighet du har att klaga. Inom EU är ångerfristen minst 7 dagar.

Betalar du i förskott har du förlorat ditt bästa påtryckningsmedel mot företaget. Fakturabetalning är ett bättre alternativ.

Öppet köp 

Frivilligt åtagande från affären. Vid öppet köp har kunden rätt att lämna tillbaka varan och få pengarna tillbaka utan att ange något skäl.

Obs! Ska betalas tillbaka kontant.

Större varukedjor har oftast öppet köp. Står på kvittot under hur lång tid. Glöm ej att få tillskrivet på kvittot om öppet köp beviljats.

Bytesrätt

Frivilligt åtagande från affären. Bestämd tid att byta varan mot annan vara eller få tillgodokvitto. Ska noteras på kvittot om bytesrätt beviljats.

Avbeställa

Man kan alltid avbeställa innan varan är levererad. Men ta reda på vad det kostar att avbeställa. Handpenning kan ibland vara avbeställningsavgift. Vissa branscher har överenskommelse om t ex 15% i avbeställningsavgift (bland annat köksinredning och bilar).

Tillgodokvitto eller presentkort

Bör vara giltigt i 10 år. Säkerhetsskäl kan motivera kortare tid. dock minst ett år (Skall stå på kvittot hur länge det gäller) Tänk på att affärer kan upphöra, gå i konkurs eller byta ägare.

OBS! Betrakta ett tillgodokvitto eller presentkort som färskvara.

Garantitid

Konsumentköplagen ändrad 2002-07-01 med följande tillägg:

"Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnats skall anses ha funnits vid avlämnandet, om inte annat visas och eller detta är förenligt med varans eller felets art." Gäller både nytt och begagnat. Frivilligt åtagande från affären om längre garantitid lämnas. Spara kvittot, dock inget krav.

Reklamationsrätt

När det gäller reklamationsrätten har denna förlängts till 3 år för varor inköpta efter 2005-04-01. För varor inköpta före detta datum gäller fortfarande 2 år.

Reklamationen skall göras snarast, dock inom 2 mån från upptäckten. Skall göras senast efter 2 år från försäljningstillfället alt 3 år efter 2005-04-01.

  • Säljaren har rätt till att rätta till felet 2 ggr
  • Kräva nya felfri vara
  • Få prisavdrag
  • Få ersättning för reparation
  • Häva köpet och få pengarna tillbaka
  • Få skadestånd (kunden lidit ekonomisk skada till följd av felet. Kunden dock skyldig att begränsa sina kostnader.

Om en affär har angett ett felaktigt pris på en vara i en annons måste jag väl få köpa varan för det priset ? Nej. Affären är inte skyldig att sälja varan för det annonserade priset. Prisuppgifter i annonser är inte bindande utan skall betraktas som reklam för att locka kunder till affären. Att annonsera med felaktiga priser kan däremot vara vilseledande enligt marknadsföringslagen och affärer kan förhindras att ange felaktiga prisuppgifter i framtida annonser.

Moms

Priset för varor och tjänster skall anges korrekt och tydligt. Priset skall inbegripa mervärdesskatt och andra skatter. Om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader skall detta anges särskilt.  (Prisinformationslagen)

God tro

Från 2003-07-01 kan man inte längre köpa saker "i god tro"

Syftet med lagändringen är att minska handel med stöldgods. Köp aldrig något utan kvitto.

Tidigare var den som blivit bestulen tvungen att betala lösen för att få tillbaka sin egendom om köparen varit i god tro vid köpet.

Nu har den bestulne rätt  att få tillbaka sin egendom utan kostnader, oavsett om köparen varit i god tro eller inte. Det innebär att den som köpt en stulen vara riskerar att få lämna den ifrån sig utan ersättning. 

Julmarknad och torg

Kostar varan mer än 300 kronor är säljaren skyldig att uppge namn, adress och telefonnummer på kvittot.


Uppdaterad 2017-05-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00