Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Valfrihet (LOV)

Lagen om valfrihet (LOV) ger kommuninvånare möjlighet att välja mellan olika alternativ vad gäller utförare av välfärdstjänster. Kävlinge kommun har valt att införa LOV för servicetjänster, särskilt boende och daglig verksamhet.

Lagen om valfrihet (LOV) är i korthet:

  • ett regelverk som beskriver hur privata aktörer kan bli leverantörer av stöd, vård- och omsorgstjänster.
  • en lag som bygger på EG-rättsliga principer om konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet.
  • ett alternativ till upphandling enligt Lag om offentlig upphandling (LOU).

Det är frivilligt för kommuner att införa LOV men obligatoriskt för landstingen inom primärvården.

Sveriges kommuner har en skyldighet att tillgodose den egna kommunens behov vad gäller stöd och omsorgstjänster. Om kommuner och landsting väljer att konkurrensutsätta delar av den kommunala verksamheten till andra aktörer, reglerar LOV ramverket kring upphandlingen.

Kommunen tar sedan fram ett förfrågningsunderlag enligt LOV som reglerar krav och kvalitet på verksamheten. Innan en aktör kan etablera sig i kommunen måste dessutom Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ge sitt godkännande vad gäller särskilt boende och daglig verksamhet.

Mer information till dig som är vill/bli utförare av:

Mer information till dig som är kund:

Uppdaterad 2019-04-01

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER

Facebook logga