Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Gällande översiktsplaner

Översiktsplan 2010

Översiktsplanen ska ange riktningarna för användningen av mark- och vattenområden i kommunen fram till år 2025.

Kommunfullmäktige aktualitetsprövade kommunens översiktsplan samt fördjupningar och tillägg den 11 september 2017. Enligt beslutet är de fördjupad översiktsplanerna för Dösjebro och Löddeköpinge inaktuella. Tematiskt tillägg för vindkraft är aktuellt.

Den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP 2010) och fördjupningen för Hofterup/Ålstorp är delvis inaktuella. Ett program för revidering och uppdatering av ÖP 2010 ska tas fram.

Den tidigare översiktsplanen för Kävlinge kommun antogs år 2002. Sedan dess har många av förutsättningarna inom kommunen hunnit ändras. Stängningen av den sista reaktorn i Barsebäck och avvecklingen av Swedish Meats i Kävlinge har gett förutsättningar för omvandling av tidigare industriområden till attraktiva bostadsområden. Även planer på ny trafikplats i Hofterup har presenterats.

Teckenförklaring

Tematisk fördjupning av översiktsplanen för vindkraft

Antagen av kommunfullmäktige 2012.

Syftet med denna fördjupning är att utgöra ett planeringsverktyg och ett underlag för framtida beslut om etablering av stora och medelstora vindkraftverk. Härutöver skall det vara vägledande vid prövning i bygglov av gårdsverk. Översiktsplanen ska även ge information om prövningsprocessen och när tillstånds- eller anmälningsplikt gäller och till vilken instans etableraren ska vända sig. Den fördjupade översiktsplanen för vindkraft är i likhet med översiktsplanen inte rättsligt bindande, syftet är rådgivande.

Fördjupning av översiktsplanen för Hofterup- Ålstorp

Fördjupning av översiktsplanen för Dösjebro

Fördjupning av översiktsplanen för Löddeköpinge


Uppdaterad 2017-09-18

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER