Rinnebäcksskolan


En bättre skola, där eleverna utvecklar sina förmågor för att verka i samtiden och påverka framtiden!

Rinnebäcksskolan

Rinnebäcksskolan är en hälsofrämjande F-6 skola med tillhörande fritidshem, särskolegrupp och autismgrupp. Skolan ligger i den östra delen av Kävlinge.

Facebook


Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00