Tyck till om Kävlinge kommun

Tolvåkerskolan


Välkommen till oss på Tolvåker!

Vi erbjuder dig som elev en trygg miljö och möjligheter till goda resultat.

Kompetensutveckling 2015

Anna Davidsson och Pernilla Holmstedt, verksamma på högskolan i Kristianstad, har bidragit med en föredragning om formativ bedömning och formativt förhållningsätt. Vi har planerat upp samarbetet med högskolan i Kristianstad genom kompetensutveckling i Processtöd- formativ undervisning i praktiken, över fem tillfällen under år 2015. Varje tillfälle kommer att innehålla olika delar av kollegialt lärande i formativ undervisning utifrån litteraturläsning av Dylan Wiliam, Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken.

Under vårterminen har vi avsatt två tillfällen för sammankomster kring ovanstående. Syftet med denna kompetensutveckling är bland annat att få insikt om forskningen som visar hur formativ bedömning i klassrummen har mycket stor positiv inverkan på elevers skolprestationer.

Läs mer under Rektorn har ordet.Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00