Tyck till om Kävlinge kommun

Tolvåkerskolan


Välkommen till oss på Tolvåker!

Vi erbjuder dig som elev en trygg miljö och möjligheter till goda resultat.

Nyhetsbrev vecka 24

Tack till alla elever och föräldrar
Vi på Tolvåkerskolan vill rikta ett varmt tack till alla elever och föräldrar för ett riktigt gott samarbete under läsåret 13/14. Givetvis är vi speciellt stolta över elevernas insatser och framgångar i skolarbetet. Bakom framgångarna finns ett gediget samarbete med höga förväntningar i kombination med trygghet och studiero.

Tolvåkerskolan fortsätter att växa med en ökning av 70 elever inför läsåret 14/15. Självklart är vi stolta över att skolan skall ta emot ytterligare elever och vi är ödmjuka inför det uppdrag och ansvar som ingår här. I ansvaret ingår bl.a. överföring mellan lärare vid ev. lärarbyten, nyanställningar och överlämningar för att möta det ökade antalet elever men givetvis också lokaler för att inbjuda till en god arbetsmiljö.

VI kommer att fortsätta arbeta medvetet med strävan att utveckla och förbättra Tolvåkerskolan utifrån de mål vi tillsammans formulerat och siktar fram emot att nå. Nya mål för Tolvåkerskolan, för perioden 2014-2017, kommer att presenteras i samband med terminsstarten i augusti.

Skolråd på Tolvåkerskolan - elevinflytande
Vid vårterminens sista skolråd den 7/5 upprättade vi tillsammans en grovplan för nästa läsårs sammankomster. I denna ingår t.ex. att vi kommer att presentera elevarbeten, elevframträdanden av olika slag, information från skolrestaurangens och särskolans personal samt ta del av det nu genomförda Matematiklyftet (Skolverket). Ytterligare inslag kommer att anslås under läsåret 14/15.

Ett varmt tack till Elisabet Lunga, som under läsåret 13/14 varit ordförande i Tolvåkerskolans Skolråd. Elisabet Lunga kommer att fortsätta som ordförande i Skolrådet, under läsåret 14/15.

Personal
Under hösterminen 2014 kommer Patrik Tornberg, mentor i klass 7B och lärare i so-ämnena, att vara föräldraledig. Vikarie för Patrik Tornberg är i dagsläget ej klart. Information om vikarie för Patrik kommer att ges i nästa informationsbrev (augusti 2014).

Rebecka Axklo, lärare i ma/no och teknik kommer att vara fortsatt föräldraledig under höstterminen 2014. Vikarie för Rebecka under höstterminen är Elnaz Naziri. Vi hälsar Elnaz välkommen till Tolvåkerskolan.

Elin Johansson kommer att vara tjänstledig under läsåret 14/15. Ansökningstiden är ännu ej avslutad, vilket innebär att tjänsten ännu ej är tillsatt. Information kommer att ges i nästa i utskick.

Sommar med semester
Sommar med semester ligger nu framför många av oss. Jag och min personal hoppas innerligen att alla elever och föräldrar får en riktigt härlig och trevlig sommar med aktiviter och vila i en skön blandning. Än en gång; varmt tack till er alla för att vi har lyckats genomföra ännu ett bra läsår. SKÖN SOMMAR!  På återseende den 18/8 kl. 08.30.

Agneta Olander
RektorBesöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00