Arbetslös i behov av stöd

Om du är arbetslös och i behov av ekonomiskt bistånd kommer du att kallas till ett möte med socialsekreterare och arbetsmarknadshandläggare efter att du har ansökt. Dessa båda rustar dig för arbete eller utbildning genom att kartlägga dina resurser och möjligheter och tillsammans gör ni en aktivitetsplan som blir ett redskap för dig att kunna nå ditt mål och finna den kortaste vägen till egen försörjning.

Bild från bakre delen av ett klassrum där unga vuxna i klassrum räcker upp handen.

Mellan 16-29 år och utan sysselsättning?

Ungdomssupporten är ett FINSAM-projekt som startade i februari 2021 i syfte att hjälpa dig in på arbetsmarknaden. Med vår coachning och kontaktnät i kombination med ditt driv, samarbetar vi i syfte att du ska komma och ut i arbetslivet.

Läs mer om Ungdomssupport >

Personalen inom Arbete och integration har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sjukvården och Lärcentrum vilket kan underlätta för dig i dina kontakter med dessa.

Som arbetslös ska du vara inskriven vid Arbetsförmedlingen. Det är ditt ansvar att aktivt söka arbete eller utbildning som leder till arbete och detta gör du via jobbportaler och andra kanaler. Vill du prata utbildningsmöjligheter som kan leda till jobb, kan du kontakta kommunens studie- och yrkesvägledare.

Insatser som vi kan erbjuda dig och som kan ingå i din aktivitetsplan kan vara hälsofrämjande och motivationshöjande insatser, förberedande insatser, utredande insatser samt praktik, utbildning och anställning.

Hälsofrämjande och motivationshöjande insatser
Är en satsning som vi hoppas ska kunna förebygga ohälsa men som även kan vara ett första steg i på vägen mot ett arbete för personer med ohälsa.

Förberedande insatser
Förberedande insatser innebär bland annat individuell coachning, hjälp med CV, personligt brev och att hitta rätt kanaler för jobbsökandet. Insatsen kan också innebära att du deltar i orienteringskurser såsom Arbetsliv och arbetsmarknad.

Utredande insatser
Om du är sjuk/sjukskriven så kan du få hjälp med din planering med sjukvården och Försäkringskassan.

Praktik, utbildning och anställning
För att få en anställning erbjuder vi möjlighet till praktik, motiverar och möjliggör för att du ska kunna utbilda dig för att bli anställningsbar. Vi har goda kontakter med både privata, kommunala och ideella arbetsgivare inom och utom Kävlinge kommun. På vissa arbetsplatser finns utbildade arbetsplatsambassadörer (handledare) som stödjer dig under praktiktiden.

Aktivitetsstöd för ungdomar 16-20 år, KAA

Är du mellan 16 och 20 år, men inte fyllt 20 ännu och varken arbetar eller studerar? Då är vi intresserade av vad du gör om dagarna och vill gärna träffa dig.

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) riktar sig till ungdomar i åldern 16-20 år som är folkbokförda i Kävlinge kommun. Enligt skollagen, är det kommunen som har ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte fullgjort sin skolplikt eller avslutat ett nationellt gymnasieprogram eller gymnasiesärskolan.

Hjälp att komma vidare

Vi finns på Lärcentrum på Unionsgatan 8 i Kävlinge och kan hjälpa dig med bland annat:

  • studie- och yrkesvägledning
  • praktik
  • jobbsök
  • studier
  • individuellt stöd

Mer om KAA finns under Barn och utbildningssidorna >
Kontaktuppgifter till KAA och Lärcentrum >

Ungdomssupport - stöd till dig mellan 16-29 år

Ungdomssupporten är ett FINSAM-projekt som startade 1 februari 2021 och pågår till 31 december 2022. Syftet med projektet är att främja arbetslösa ungdomars väg till arbete eller studier. Målgruppen är unga i åldern 16–29 som saknar sysselsättning. I projektet arbetar en projektledare och en ungdomscoach.

Ungdomssupporten har ett tätt samarbete med företagsföreningarna HPCS och KFS vilket ger värdefulla företagskontakter och bra möjligheter för deltagarna i projektet att komma ut i arbetslivet.

Skicka ett mejl eller slå en signal så berättar vi mer!

Jon Rosenlöf, projektledare
Mejl: jon.rosenlof@kavlinge.se
Telefon: 0709-73 90 04

Sussi Hardebo, ungdomscoach
Mejl: sussi.hardebo@kavlinge.se
Telefon: 0709-73 94 56

Konceptet Arbetsplatsambassadör

För att öppna arbetslivet för alla grupper och individer krävs kunskap, engagemang och goda attityder hos både chefer, anställda och långtidsarbetslösa/-sjukskrivna.

Ett välbeprövat och framgångsrikt arbetssätt är konceptet Arbetsplatsambassadör som utvecklats av Kävlinge Lärcentrum. Det tar avstamp i att utbilda professionella handledare, så kallade arbetsplatsambassadörer, i såväl privata, kommunala som ideella verksamheter som agerar stöd åt människor i utanförskap under praktik/arbetsträning. Samtidigt får chefen och verksamheten ett bollplank i arbetet med den interna psykosociala arbetsmiljön - en win-win-situation för båda parter. Ett 40-tal kommuner har satsat på konceptet, på senare tid ofta genom sitt lokala Finsam-förbund.

Arbetar du i privat, kommunal eller ideell verksamhet i Kävlinge med omnejd och är intresserad av att bli utbildad Arbetsplatsambassadör kan du läsa mer under "Bli arbetsplatsambassadör" på denna sida.

Bli arbetsplatsambassadör

Brinner du för människor på din arbetsplats och för människor som står utanför? Vi utbildar kontinuerligt nya Arbetsplatsambassadörer i kommunala, privata och ideella verksamheter i Kävlinge med omnejd!

I Skåne och Blekinge finns idag runt 260 utbildade arbetsplatsambassadörer i det privata näringslivet, inom kommunala enheter och ideella föreningar. Arbetsplatsambassadörer, som tillsammans med chef och övriga medarbetare på arbetsplatsen, jobbar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö och med att handleda människor som behöver praktisera eller arbetsträna på ett professionellt sätt.

Vårt fokus är arbetsplatser som:

  • vill utveckla och engagera sin personal i att ta ett större eget ansvar för att förebygga ohälsa och utveckla sin psykosociala arbetsmiljö
  • ser olikheter och skillnader mellan människor och kulturer som en potential för utveckling av företaget/verksamheten
  • vill ta ett större samhällsansvar och skapa ett öppnare arbetsliv för att ta tillvara människors förmågor och kompetens utifrån deras egna förutsättningar.

Om Arbetsplatsambassadörutbildningen

Utbildningen ger gedigna kunskaper om kommunikation/samtalsteknik, kroppsspråk och härskartekniker, stress och ohälsa samt attityder och värderingar. Dessutom ingår introduktion av nyanställda, friskskrivna och praktikanter samt konsten att arbeta fram fungerande rehab-rutiner när en kollega ev. blir sjukskriven.

Under utbildningen får samtliga arbetsplatser förmånen att göra en enkätundersökning, så kallad Klimatanalys, i syfte att sprida intresse för psykosociala frågor i sin egen arbetsgrupp och för att hitta både styrkor och förbättringsområden.

Utbildningen avslutas med diplomering av arbetsplatsambassadörerna under festliga omständigheter.

Läs mer på arbetsplatsambassador.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner vid intresse eller frågor

Maria Olander
maria.olander@kavlinge.se
0709-73 90 93

Carina Sandelin
carina.sandelin@kavlinge.se
0709-73 90 20

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?