Lediga jobb - Jobba hos oss

Söker du efter lediga jobb i Kävlinge kommun och vill du bli en i gänget på vår resa mot att bli Skånes bästa boendekommun? Kävlinge kommun söker ständigt efter drivna, kompetenta och utvecklingsbenägna medarbetare!

Medelålders, glad medarbetare pekar på anteckningarna på whiteboardtavlan för åhörarna.

Foto: Anders Ebefeldt, Studio-e

Lediga jobb och karriär i Kävlinge kommun

Läs mer om vilka lediga jobb som vi söker nya, härliga medarbetare till och vilka förmåner vi erbjuder våra anställda.

Till Kävlinge kommuns jobbportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår värdegrund

För att ge kommuninvånarna bästa möjliga service, ha välmående arbetsplatser och nå framgång arbetar vi efter en gemensam värdegrund. Värdeorden utgörs av öppenhet, engagemang och utveckling och följs av samtliga verksamheter.

Arbetsglädje är grunden för att kunna göra ett bra arbete. Genom delaktighet och inflytande ger vi förutsättningar för en god hälsa och en bra arbetsmiljö. Vi är varandras arbetsmiljö något som var och en tar ansvar för. De goda resultaten, en bra stämning och möjligheterna att utvecklas är några av anledningarna till att våra medarbetare trivs så bra hos oss.

Stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb

Vi är lite extra stolta över att vara kommunanställda. Tillsammans rår vi om både barn, unga och äldre och får Kävlinge kommun att fungera för tusentals invånare. Vi bygger samhällen och får vardagslivet att fungera för medmänniskorna omkring oss. Det känns bra - i hjärtat.

I Kävlinge kommun finns det en uppsjö av olika tjänster som alla drar sitt strå till stacken.Det är vi som fixar snöröjningen och julbelysningen på gator och torg. Vi samordnar frivilliginsatser och anordnar hälsofrämjande aktiviteter för kommuninvånarna. Vi skapar också e-tjänster så att du kan sköta dina ärenden när det passar dig bäst och kommunicerar i sociala medier och på webbplatsen så att du alltid är informerad om vad som händer i din närmiljö. Vad kan du bidra med?

Våra ledord och värdegrund

Vi arbetar efter en gemensam värdegrund. Värdeorden utgörs av öppenhet, engagemang och utveckling och följs av samtliga verksamheter.

Öppenhet

 • Förtroende - Vi delar med oss och känner tillit
 • Inkluderande - Vi är välkomnande och visar hänsyn
 • Lyhörda - Vi lyssnar, svarar och agerar

Engagemang

 • Intresserade - Vi är närvarande, vi bryr oss och vi visar omtanke
 • Handlingskraftiga - Vi är beslutsamma och entusiastiska på arbetet
 • Ansvarstagande - Vi bidrar till helheten, tar initiativ och skapar värde

Utveckling

 • Nyfikna – Vi lär av varandra och är öppna för vår omvärld 
 • Resultatinriktade – Vi är fokuserade och arbetar mot utsatta mål 
 • Modiga – Vi är kreativa och vågar tänka nytt
   

Årets medarbetare, chef och förbättring

Varje år har invånare och medarbetare möjlighet att nominera årets medarbetare, chef och aktivitet i Kävlinge kommun. Bakgrunden är att kommunen vill bli bättre på service och tillgänglighet. En del i det arbetet är att ta tillvara på och lyfta goda exempel och uppmärksamma speciellt goda insatser i den kommunala organisationen.

Årets chef 2022 - Lena Nilsson

Lena Nilsson är enhetschef inom Arbetsliv och Fritid. Lena har ett tydligt fokus på kommunens och invånarnas bästa. Drivande, klok och omtänksam definierar hennes sätt att leda verksamhet liksom hennes relationer till kollegor.

Med ett stort ansvarsområde som innefattar såväl hårda som mjuka värden engagerar Lena till samverkan mellan kollegor, medarbetare, civilsamhälle och kommuninvånare allt för att Kävlinge kommuns invånare ska få en meningsfull och utvecklande fritid.

Prissumman: 10 000 kr

Årets medarbetare 2022 – Wiveca Nilsson Wiman

Wiveca Nilsson Wiman är en arbetskollega som gör sitt bästa för en god och personcentrerad vård. Hon arbetar främjande för goda samarbeten med samtliga personalkategorier. Dessutom sprider hon arbetsglädje bland kollegorna med sitt sätt att vara.

Wivecas engagemang och hennes driftighet gör att ett ständigt förbättringsarbete ligger till grund i arbetet. Wiveca är en härlig medarbetare med ett stort hjärta för alla.

Prissumman: 10 000 kr

Årets förbättring 2021 – Digitala vaccinationsmedgivande

Projektet Digitala vaccinationsmedgivande har med hjälp av en ny e-tjänst sett till att hundratals arbetstimmar sparas varje år för skolsköterskorna och mentorerna i vår kommun. Därför tilldelas Henny Lind, Christina Fåhraeus och Lina Rudin priset för årets förbättring.

Elever vaccineras idag vid minst tre tillfällen under sin skolgång och alla kommunens cirka 1200 elever och deras vårdnadshavare berörs. Tidigare har skolsköterskorna samlat in vaccinationsmedgivanden på fysiska blanketter, vilket varit både tidsödande och krångligt.

Idag samlas istället medgivanden in digitalt med en e-tjänst som säkerställer att rätt vårdnadshavare ger sitt samtycke, att uppgifterna inte hamnar i fel händer och att rätt uppgifter kommer in. En digital medarbetare ser sedan till att medgivandena sparas ner i respektive barns journal.

Projektet Digitala vaccinationsmedgivande är ett utmärkt exempel på när digitaliseringen förbättrar vår kommunala service!

Prissumman: 25 000 kr

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?