Volontär- och frivilligverksamhet

Är du en vänlig själ som bryr dig om dina medmänniskor och vill bidra till ökad trygghet och gemenskap på din fritid? Då är vår volontär- och frivilligverksamhet något för dig. Här finns något för alla.

Volontärinsatser till förmån för äldre

Volontärverksamheten samordnas av Hälsofrämjande enheten, Kävlinge kommun. Målet är att förbättra äldre vuxnas livskvalité, skapa trygghet och engagemang samt stärka den sociala gemenskapen.

Volontärverksamheten är ett komplement till, inte ersättning av, de insatser som utförs av hemvårdspersonal.

Vem kan få en volontärinsats?

Du som bor i Kävlinge Kommun och fyllt 65 år kan få kontakt med en volontär. Det kostar ingenting.

Vem kan bli volontär?

Du som vill ge lite tid, omtanke och glädje.

Hur mycket du vill engagera dig och vad du vill göra bestämmer du själv. Du utför ditt uppdrag helt ideellt och kan när som helst välja att avsluta det. Under tiden du utför ditt uppdrag är du försäkrad.

Mer information och intresseanmälan

Telefon: 046-73 90 00
Mejl: halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se
Volontärverksamhet, Hälsofrämjande enheten

Stöd till nyanlända

Stödpersoner och fadderfamiljer

Vi söker dig som vill bli stödperson och fadderfamilj åt nyanlända vuxna.

Som stödperson eller fadderfamilj fungerar ni som en väg in i det svenska samhället. Ni matchas med en nyanländ genom intervjuer och ni kommer själva överens om hur ofta ni vill träffas. Ni förväntas dock inledningsvis vara den drivande parten i att hålla kontakten vid liv.

Ni fungerar som ett stöd genom att lära ut svenska och lite om hur samhället fungerar, främst genom att umgås men också till exempel i enklare kontakter med myndigheter. Det kan handla om att hjälpa till att ringa vårdcentralen eller förklara vad som står i brev från skola. Engagemanget är frivilligt och det utgår därför ingen ekonomisk ersättning.

Frivilligrådgivare till rådgivningsforum

Som frivilligrådgivare hjälper du till på Rådgivningsforum med att översätta brev , hjälper till med enklare ärenden, eller ger råd om vart man kan vända sig med olika saker.

Vi söker frivilligrådgivare som pratar svenska, engelska, arabiska, dari, pashto, tigrinja och somaliska.

Engagemanget är frivilligt och det utgår därför ingen ekonomisk ersättning.

Rådgivningsforum

Plats: Caféet på Kävlinge bibliotek
Tid: Tisdagar 17-18.30 (kommer du efter kl.18 krävs det meröppetkort)

Mer information och intresseanmälan

Jonna Rosén, integrationshandläggare
046-73 94 56
jonna.rosen@kavlinge.se

Ge ditt stöd till familjer, barn och unga vuxna

Det finns många barn och familjer som har behov av extra stöd och trygghet. Om du eller din familj har tiden och viljan att göra skillnad, finns det många olika alternativ som innebär olika grad av engagemang. Gemensamma nämnaren är dock att din insats kommer att spela roll.

Kontaktperson och kontaktfamilj

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen en eller ett par gånger i veckan. Tillsammans gör ni någon meningsfull aktivitet. Det kan handla om att stimulera till en aktiv fritid, hjälpa till i kontakten med myndigheter eller att fungera som en vuxen att prata med.

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn/ungdom i ditt hem utvalda helger, vanligtvis varannan. Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron.

Intresseanmälan om att bli kontaktperson/kontaktfamilj Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödfamilj LSS, barn och unga med funktionsnedsättning

Hur går det till att bli stödfamilj?

En stödfamilj tar emot ett barn eller en ungdom i sitt eget hem, vanligtvis ett veckoslut i månaden. Avsikten är att erbjuda stimulans och sociala kontakter, samtidigt som föräldrarna och anhöriga får avlastning.

Vem kan bli stödfamilj?

Det behövs ingen särskild utbildning, men du ska leva under ordnade förhållanden och ha tid, utrymme och ett intresse för att göra en insats under en längre tid. Både familjer och ensamstående kan passa som stödfamilj.

Inför ett eventuellt uppdrag som stödfamilj/person genomför LSS-handläggaren en stödfamiljsutredning. Där inhämtas bland referenser samt utdrag från polisens belastnings- och misstankeregister.

Får man någon ersättning?

Stödfamiljer får omkostnadsersättning och arvode enligt SKL:s riktlinjer. Stödfamiljen erbjuds också handledning från kommunens personal i utförandet av uppdraget.

Familjehem

Barn som inte kan bo hos sina föräldrar behöver utvecklas, leka, gå i skolan, träffa vänner, ha en fritid och vara en del av trygg familjegemenskap, precis som andra barn.

Familjehemsvården är en mycket viktig och bra del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Det finns många orsaker till att barn placeras i familjehem. Gemensamt för alla placerade barn är att de för en kortare eller längre period inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

Som familjehem ansvarar ni för att på ett tryggt sätt etablera ett barn eller en ungdom i samhället genom omvårdnad, fostran och stöttning. Det är viktigt att ni som familj lever i en stabil social situation och att det finns ett stort intresse och ett helhjärtat engagemang för barnet/ungdomen.

Familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utifrån Svenska kommunförbundets rekommendationer och kommunen erbjuder handledning och utbildning åt er som familjehem.

Intresseanmälan om att bli familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God man, förvaltare, förmyndare

Vi söker efter nya goda män och förvaltare. Har du erfarenhet eller kan tänka dig att jobba med och för människor som behöver stöd och hjälp i olika ärenden?

Vad är en god man?

En god man hjälper en annan person med personens ekonomi och med att personen får det den har rätt till. En god man kan till exempel hjälpa till med att betala räkningar. Barn som flytt till landet Sverige utan sina föräldrar får också hjälp av en god man.

Vad är en förvaltare?

En person som inte kan ta hand om sina pengar får en förvaltare. En förvaltare tar hand om personens räkningar och det personen äger till exempel ett hus.

Vad är en förmyndare?

Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare. Oftast är det barnets föräldrar som är förmyndare och har hand om barnets pengar.

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten i Lomma hjälper dig som bor i Kävlinge med frågor rörande godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Mer information och kontaktuppgifter till Överförmyndarverksamheten i Lomma Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lär ut svenska på Språkcaféet

Språkcaféet arrangeras på onsdagar klockan 10.30 -11.30 i sal Bassängen på Kvarngatan 17, Kävlinge.

På plats får SFI-elever lära sig att svenska genom att prata och umgås med volontärer. Det är naturligtvis öppet även för andra än SFI-elever som vill träna sin svenska.

Språkcaféet arrangeras av Lärcentrum och biblioteken i Kävlinge.

Mer information och intresseanmälan

Sebastian Harrison, bibliotekarie
Mejl: sebastian.harrison@kavlinge.se

Chef? Bli mentor åt en arbetssökande

Vi söker chefer/arbetsledare som vill vara ett stöd för människor på deras väg till arbete. Dela med dig av din kompetens och erfarenhet.

Vad vinner du på att bli mentor?

 • Du får delta i intressanta föredrag om olika ämnen
 • Du får ett stort nätverk bestående av chefer/arbetsledare på företag i olika branscher i Kävlinge kommun
 • Du får möjlighet att lära känna en person i behov av dig och ditt
  personliga nätverk
 • Du får kunskaper om vilka olika attityder och värderingar till arbete och yrkesval som råder beroende på till exempel ålder och etnicitet.
 • Du får kunskap om den svenska arbetsmarknadspolitiken
 • Att hjälpa andra gör att en själv mår bra!

Vilka är de arbetssökande som du är mentor åt?

I Kävlinge kommun finns människor, med olika styrkor och svagheter som aldrig kommit in på arbetsmarknaden eller som har haft svårt att behålla ett arbete av olika skäl. Det kan vara arbetssökande/sjukskrivna som får sin försörjning genom
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller kommunens socialtjänst, ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går i gymnasiet eller har avslutat sin skolgång, ensamkommande flyktingbarn, sfi-elever eller vuxenutbildning, Komvux-elever. Oavsett om man är ungdom, mitt i livet eller äldre, så behöver man i varierande grad råd och stöd på sin väg mot arbete eller utbildning.

För mer information och intresseanmälan

Carina Sandelin, samordnare Kävlinge kommun
Telefon: 0709-73 90 20
Mejl: carina.sandelin@kavlinge.se

Måltidsvän

Att äta i sällskap och gemenskap är något vi människor oftast uppskattar. Det är en central del i våra liv och ska få vara så även högre upp i åldrarna, något som dessutom har visats sig ha många positiva effekter.

Så funkar det

Som måltidsvänner träffas ni en gång i veckan för en gemensam måltid antingen på någon av de anslutna måltidsrestaurangerna eller på den kommunala seniorrestaurangen Kullagården. Det finns också möjlighet att ta med måltiden och förtära den utomhus eller hemma hos dig eller den du är måltidsvän åt. Ni kan också välja att äta kylda måltider - måltidstjänst som erbjuds via måltidsservice. Att få en måltidsvän innebär ingen extra kostnad, måltidsvännens portion betalas av kommunen.

För mer information om hur du blir eller får en måltidsvän samt vilka måltidsrestauranger som är anslutna, kontakta Hälsofrämjande enheten. De berättar hur kontakten och träffarna går till.

Kontakt

046-73 90 00
halsoframjande.enhetenKAV@kavlinge.se
Volontärverksamhet, Hälsofrämjande enheten

Frivillig resursgrupp, FRG

FRG organiseras av det lokala civilförsvarsförbundet i Kävlinge och finns till hands när kommunens ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen. En FRG-grupp kan exempelvis hjälpa till med evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter vid en händelse, och kallas in av kommunen vid behov. Genom kommunen kan FRG även användas som en förstärkningsresurs för landsting och centrala myndigheter, ifall detta skulle behövas. Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå med i kommunens FRG – vi utbildar dig efterhand.

Vem kan vara med i FRG/Civilförsvarsförbundet?

 • Du är mellan 16-85 år
 • Du har en passion för att hjälpa till i samhället och få saker att fungera
 • Du bor med fördel i Kävlinge kommun, eller i närheten
 • Du bör vara bra på att ta initiativ, ha improvisationsförmåga och vara flexibel
 • Du bör inte tycka det är jobbigt att ta och få kontakt med människor i kris
 • Du bör vara stresstålig

Vad får jag ut av att vara medlem i Civilförsvarsförbundet/kommunens FRG?

 • En viktig roll vid kris och händelse som du kan vara stolt över
 • En gratis och obligatorisk FRG-utbildning som innefattar bland annat krishantering, kriskommunikation, kommunkunskap, brandskydd, första hjälpen, hjärt-lungräddning med mera (utbildningen är på 36 timmar)
 • Kunskap om kommunens arbete med beredskap
 • En röst i Civilförsvarsförbundet (kräver medlemskap i Civilförsvarsförbundet)
 • Inbjudningar till medlemsmöten och lokala aktiviteter (kräver medlemskap i Civilförsvarsförbundet)
 • Möjlighet till vidareutbildning inom bland annat Hjärt och lungräddning (HLR), krisstöd, kriskommunikation, instruktörsuppdrag och ledarskap (kräver medlemskap i Civilförsvarsförbundet)
 • Nya bekanta från alla hörn i samhället som brinner för samma sak som du

Frivilliga resursgruppen (FRG) i Kävlinge söker nu efter fler medlemmar som bland annat kan vara med och bemanna trygghetspunkterna vid kris. Nya kurser startar inom kort, det finns både fysiska och digitala
tillfällen. Utbildningarna är kostnadsfria men man måste vara medlem i Civilförsvarsförbundet för att gå kurserna.

Mer information och medlemskap

Ann Örenholm-Persson, ordförande i Civilförsvarsförbundet Kävlinge
Telefon: 070-8936248
Mejl: ann@nilab.se

Du kan också bli medlem direkt på civilförsvarsförbundets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?