Centralt skolråd och dialogforum förskola

De centrala rådet för grundskola och dialogforum för förskola är forum för samråd mellan Utbildningsnämnden och vårdnadshavare i förskola och skola. I råden ges möjlighet till information, inflytande och att komma med synpunkter.

Händer som läggs ovanpå varandra från flera personer

Skol- och förskoleråd 15 maj

Varmt välkomna till vårens skol-och förskoleråd. Den här gången kommer vi slå ihop råden och vara i kommunhuset. Fokus under rådet är att presentera ny ledning för skolan i Kävlinge kommun samt ha en dialog om hur vi kan få ett gott samarbete framöver. Vi har både ny politisk ledning med ny nämndsordförande och ny ledning för sektor utbildning. Vad vill den nya ledningen och hur kan vi samverka?

Plats och tid:

Harriesalen i kommunhuset kl. 18-19.30 måndagen den 15 maj
(vi samlas vid entrén och släpper in från 17.45)

Agenda:

  • Presentation av nämndsordförande och politisk plattform. Tankar om Sveriges bästa skola och förskola – vad är det och hur kommer man dit?
  • Presentation av ny skolchef, biträdande skolchef. Hur stöttar sektor utbildning skola/förskola. Vilka trender och utmaningar ser vi framöver?
  • Dialog, hur vill vi samverka framöver mellan politik-skola/förskola och vårdnadshavare utifrån önskan om att få den bästa möjliga utbildningen för våra barn/unga.

Vi hoppas ni är många som är intresserade av att komma och påverka hur vi ska samverka framöver!

Anmäl dig här till skol- och förskolerådet > Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Centralt skolråd

Rådet består av utsedda representanter från varje grundskola. Rådet träffas cirka tre gånger per läsår. Kontakta rektor på ditt barns skola om du är intresserad av att vara med i rådet.

Vårens första skolråd hålls tillsammans med förskolerådet och alla som har barn i Kävlinge kommuns skolor och förskolor är välkomna.

Kommande skolråd
Tid: Måndagen den 15 maj, kl.18-19:30
Plats: Harriesalen i kommunhuset i Kävlinge

Dialogforum förskola

Forum för information och diskussion där vårdnadshavare ges möjlighet att möta politiker från Utbildningsnämndens presidium för att prata om förskolan i Kävlinge kommun.

Kommande dialogforum
Tid: Måndagen den 15 maj, kl.18-19:30
Plats: Harriesalen i kommunhuset i Kävlinge

Skollagen kvalitet och inflytande

Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i fritidshemmet

12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen.

Forum för samråd

13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Rektorn ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?